Πρόσβαση εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 54, Ν.4611/2019:
1. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης της πρόσβασης, τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2.

Μπείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:.employees.yeka.gr

Eγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (άρθρο 8)