Πρωτοχρονιά: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων

Ειδικό καθεστώς ισχύει για τις αμοιβές

 των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα απασχοληθούν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς (1η Ιανουαρίου του 2020) όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Αναλυτικά:

Παρόλο που η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεωτικές αργίες, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή στους Κανονισμούς Εργασίας που προβλέπουν την προσαύξηση 75%.

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση από τη ΣΣΕ είναι στην ευχέρεια του εργοδότη να χορηγήσει αυτή τη προσαύξηση σε όσους εργαστούν την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.

πηγή enikonomia.gr