Προστασία Μητρότητας και παροχές σε εργαζόμενους γονείς

To KEΠΕΑ ενημερώνει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα για όσα προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία σχετικά με τις άδειες και παροχές προστασίας μητρότητας.

Άδεια Θηλασμού & Φροντίδας παιδιών.
Ειδική άδεια μητρότητας.
Άδεια γέννησης παιδιού.
Άδεια για τη φροντίδα υιοθετημένων παιδιών.
Γονική Άδεια ανατροφής παιδιού
Άδεια για ασθένεια μελών οικογένειας.
Άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης.
Μειωμένο ωράριο για παιδιά με αναπηρία.
Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες-Τρίτεκνοι-Πολύτεκνοι.
Γονική Άδεια παιδιού το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος , από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης και σύνδρομο Down.
Άδεια φροντίδας παιδιού με τη παρένθετη μητρότητα.