Πρίνος και αποθήκευση CO2 στις άμεσες προτεραιότητες της ΕΔΕΥ για το επόμενο τρίμηνο

Εν μέσω επιδημίας και σε αναμονή της ανάδειξης νέας ηγεσίας, η ΕΔΕΥ δε σταματά να προετοιμάζεται και να στελεχώνεται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αποστολής που έχει αναλάβει, να προωθήσει και να αναπτύξει την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων στη χώρα μας.

Στις τρέχουσες συνθήκες, μάλιστα, οι άμεσοι σχεδιασμοί της προσανατολίζονται και σε ζητήματα που στην παρούσα συγκυρία έχουν έρθει επιτακτικά στο προσκήνιο.

Ένα από αυτά είναι και το ζήτημα του Πρίνου, όπου, όπως έγραψε πρόσφατα το energypress, η δραστηριότητα είναι επί ξυρού ακμής και οι πληροφορίες θέλουν την Energean Oil & Gas να βρίσκεται κοντά στη λήψη νέων αποφάσεων για να διατηρήσει εν ζωή το μοναδικό κοίτασμα στη χώρα μας.

Από την πλευρά της, η ΕΔΕΥ, στα πλαίσια της αποστολής της, προτίθεται μέσα στον Απρίλιο να συνάψει σύμβαση διάρκειας τριών μηνών με εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει το έργο της καταγραφής της ημερήσιας παραγωγής του Πρίνου, την  ανάλυση των δεδομένων PLT & PVΤ του Πρίνου και την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων Συμβάσεων και Νόμων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του Πρίνου.

Ένας ακόμα εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης, με αντίστοιχη σύμβαση, θα αναλάβει τον προγραμματισμό επιθεωρήσεων στις γεωτρήσεις Πρίνου, καθώς και την ανάπτυξη μοντέλου σχεδιασμού γεωτρήσεων χερσαίων και θαλάσσιων στον Ελληνικό χώρο, όπως και την παροχή τεχνικής συμβολής στην προετοιμασία της οδηγίας Offshore Safety προς τις εταιρείες για τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο συνεχίζει να δουλεύει σταθερά η ΕΔΕΥ, είναι το ζήτημα της γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Για το σκοπό αυτό, η ΕΔΕΥ προτίθεται να προσλάβει επίσης μέσα στον Απρίλιο, με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη στον οποίο θα ανατεθεί η εκπόνηση τεχνικής έκθεσης για υποψήφιους χώρους γεωλογικής αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα και η σύγκριση με το εξωτερικό.

Τέλος, μέχρι το καλοκαίρι η ΕΔΕΥ επιθυμεί να έχει στα χέρια της τεχνική έκθεση για υποψήφιες περιοχές εντοπισμού λασπο-ηφαιστείων και μεθόδους δειγματοληψίας σε βάθη μεγαλύτερα από 2000 μέτρα νερού στα ελληνικά ύδατα, έργο το οποίο επίσης θα ανατεθεί προσεχώς με ανάλογη σύμβαση σε εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη.