“Πράσινο φως” από τα ΕΛΠΕ για την πώληση του ΔΕΣΦΑ

Η έκτακτη ΓΣ των ΕΛΠΕ έδωσε σήμερα το “πράσινο φως” για την έγκριση της συμφωνίας πώλησης της συμμετοχής 35% που έχουν στο ΔΕΣΦΑ.

Όπως ανέφερε η εισήγηση του ΔΣ προς τους μετόχους, η μεταβίβαση στην Κοινοπραξία των εταιριών SNAM-Enagas-Fluxys χαρακτηρίζεται ως επωφελής και το προσφερόμενο τίμημα των 283,7 εκατ. ευρώ, βρίσκεται εντός του εύλογου εύρους της αποτίμησης του συμβούλου που είχε ορίσει ο όμιλος (Barclays). Η ίδια εισήγηση ανέφερε ότι παρότι τα ΕΛΠΕ κατείχαν μειοψηφική και μη στρατηγική συμμετοχή στο ΔΕΣΦΑ (35%), εντούτοις υπήρξε μεγιστοποίηση του τιμήματος από την κοινή πώληση της συμμετοχής του ομίλου με μέρος της συμμετοχής του Δημοσίου (31%). Καθώς λοιπόν ο επενδυτής διασφαλίζει και τον έλεγχο του πλειοψηφικού πακέτου (66%) αλλά και την ανάληψη του μάνατζμεντ, επετεύχθη μεγαλύτερο τίμημα.

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση συνεχίζει να τελεί υπό την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και των αρμόδιων ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρχών.

Επιπρόσθετα όπως ενημερώθηκαν οι μέτοχοι από τη διοίκηση εκτός από το ποσό των 283,7 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ θα εισπράξουν ακόμη 16 εκατ. ευρώ από το μέρισμα που θα διανείμει ο ΔΕΣΦΑ, δηλαδή το συνολικό όφελος για τον όμιλο θα προσεγγίζει τα 300 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ε. Τσοτσορός, ο όμιλος δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την αγορά του φυσικού αερίου. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς όπως είπε ο κ. Τσοτσορός, τα ΕΛΠΕ εξετάζουν τρόπους ώστε να δηλώσουν το παρών στην αγορά με τον πλέον επωφελή για την εταιρεία τρόπο.

Τέλος ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης ανέφερε ότι τα έσοδα από την πώληση του Διαχειριστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω απομόχλευση, ενίσχυση του ισολογισμού της εταιρείας ή / και χρηματοδότηση επενδύσεων.

πηγή energypress