Ποιες ΣΣΕ έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές :

 • Γραφείων ταξιδίων και τουρισμού, ( διάρκεια ισχύος 1.6.2017- 31.5.2019) κηρύχθηκε υποχρεωτική 3.9.2018

  •   Ηλεκτρολόγων ανελκυστήρων (διάρκεια ισχύος  1.1.2019- 31.12.2020) κηρύχθηκε υποχρεωτική 7.6.2019

  •   Καπνοβιομηχανίας  κηρύχθηκε υποχρεωτική  (διάρκεια ισχύος 1.1.2019 – 31.12.2020) κηρύχθηκε υποχρεωτική 19.6.2019

  •   Μεταλλείων – Λιγνιτωρυχείων (διάρκεια ισχύος 10.3.2017- 10.3.2019) κηρύχθηκε υποχρεωτική 20.2.2019

  •   Μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων όλης της χώρας (διάρκεια ισχύος 1.1.2019 – 31.12.2019) κηρύχθηκε υποχρεωτική 10.5.2019

  •   Ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχ/σεων, (διάρκεια ισχύος 1.5.2019- 31.12.2020) κηρύχθηκε υποχρεωτική 19.6.2019

Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας (διάρκεια ισχύος 1.1.2018- 31.12.2019) κηρύχθηκε υποχρεωτική 4.10.2018 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου( διάρκεια ισχύος 1.4.2019- 31.3.2020) κηρύχθηκε υποχρεωτική 19.6.2019 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Λασιθίου (διάρκεια ισχύος 1.1.2018- 31.12.2019) κηρύχθηκε υποχρεωτική 11.9.2018 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου (διάρκεια ισχύος 1.1.2017 – 31.12.2019) 13.11.2018 Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (διάρκεια ισχύος 1.1.2019- 31.12.2020) κηρύχθηκε υποχρεωτική 10.5.2019 Ξένων αεροπορικών  εταιρειών (διάρκεια ισχύος 1.1.2017 – 31.12.2019) κηρύχθηκε υποχρεωτική 29.11.2018 Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης (διάρκεια ισχύος 1.4.2019- 31.3.2020) κηρύχθηκε υποχρεωτική 19.6.2019 Πρακτορειακών επιχειρήσεων μελών ΔΝΈ (διάρκεια ισχύος 1.4.2018- 30.9.2019) κηρύχθηκε υποχρεωτική 3.9.2018 Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.)  Αθηνών (διάρκεια ισχύος 1.1.2018 – 31.12.2019) κηρύχθηκε υποχρεωτική 13.11.2018 Τραπεζών ΟΤΟΕ  (διάρκεια ισχύος 1.1.2019- 31.12.2021) κηρύχθηκε υποχρεωτική 10.5.2019

Σας ενημερώνουμε ότι η κλαδική συλλογική σύμβαση τουριστικών και επισιτιστικών όλης της χώρας Π.Κ.15/18-12-19  δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.