ΠΟΕ: Η ΕΝΟΤΗΤΑ, Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ

Δυστυχώς η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας συνεχίζει τη πολιτική της για την ολοκλήρωση του αντεργατικού θεσμικού πλαισίου .

Με πρόσχημα την υγειονομική κρίση αποφάσισε την μείωση κατά 50% των αποδοχών των εργαζομένων με την παράλληλη μείωση του χρόνου εργασίας κατά 15 ημέρες ενώ στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες έχει αποφασιστεί επιδότηση του μισθού από 70% έως και 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό, παράλληλα με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων.

Με την Διάταξη του 9ου Άρθρου της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες χωρίς ενημέρωση , χωρίς διαβούλευση , χωρίς συμφωνία των εργαζομένων , χωρίς να προβάλουν κάποιο λόγο, να θέτουν με μονομερή απόφαση τους το μισό προσωπικό τους σε εκ περιτροπής εργασία μειώνοντας αντίστοιχα τόσο τον μισθό τους όσο και τις ασφαλιστικές τους εισφορές .
Η Κυβέρνηση αναιρεί στην πράξη την «ενότητα» , τον «πατριωτισμό», την «κοινωνική αλληλεγγύη» ως βασικές προϋποθέσεις για το ξεπέρασμα της υγειονομικής κρίσης σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού .
Η ΠΟΕ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει αυτήν την απαράδεκτη διάταξη που ουσιαστικά οδηγεί στην εκτόξευση της ανεργίας και στην αναίρεση της προεκλογικής της δέσμευσης περί πλήρους απασχόλησης .
Είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι οι οποίοι πλήρωσαν την οικονομική κρίση – μνημόνια επί δέκα χρόνια, να καλούνται ξανά να πληρώσουν και την υγειονομική κρίση .
Σε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση, τηρούμε τις οδηγίες για το ξεπέρασμα της υγειονομικής κρίσης, αλλά δηλώνουμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε ενεργοί πολίτες.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ