Πασχαλινή Κάρτα Σωματείου Εργολαβικών Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ(Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Φ.Χ)