Ο Ρόλος του Εργοδηγού στην Ασφάλεια Εργασίας

Σκοπός

Οι  συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να γνωρίζουν τις βασικές αρχές διαχείρισης του προσωπικού, το ρόλο και τα βασικά καθήκοντα του εργοδηγού σε θέματα ασφάλειας, καθώς και το συντονισμό των ομάδων εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργοδηγούς, αρχιεργοδηγούς, εργοδηγούς παραγωγής, προϊσταμένους τμημάτων, καθώς και τεχνικούς  ασφαλείας και υπεύθυνους ποιότητας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ο ρόλος και τα  καθήκοντα του εργοδηγού στα πλαίσια της ασφάλειας
  • Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στην ασφάλεια εργασίας
  • Ο εργοδηγός ως υπεύθυνος της ομάδας εργαζομένων
  • Νοοτροπία της ομάδας
  • Πολιτική της εταιρείας και κανονισμός ασφαλείας
  • Καθορισμός στόχων του τμήματος και ατομικών στόχων εργαζομένων
  • Ο ρόλος του εργοδηγού ως συντονιστού ομάδος εργαζομένων, καθορισμός στόχων, εκπαίδευση, παρακίνηση, μέτρηση αποτελεσμάτων, επιβράβευση
  • Χειρισμός  αντιθέσεων – αντιρρήσεων από τον εργοδηγό
 • Ο ρόλος στα πλαίσια  της πρόληψης
  • Απέναντι στην εργασία
  • Απέναντι στον άνθρωπο
  • Ο κανονισμός εργασίας και η νομοθεσία
 • Εντολές για εκτέλεση  εργασίας
  • Βασικές αρχές
  • Σημασία της ακριβολογίας
  • Προσωπικό παράδειγμα
 • Τάξη και καθαριότητα
  • Η σημασία τους στην ασφάλεια
  • Τεχνικές και εργαλεία επίτευξής τους
 • Υποδοχή  νεοπροσληφθέντος και ένταξή του στην ομάδα εργασίας
 • Βήματα επίλυσης προβλήματος ασφαλείας
  • Παρατήρηση – Σκέψη
  • Απόφαση – Δράση – Επιλογή λύσεων
 • Εντολές ασφαλείας
  • Σκοπός – Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας
  • Παρακολούθηση / Έλεγχος
  • Αποτίμηση  «αποκλίσεων» από τα μέτρα ασφαλείας
  • Ασφάλεια και προγραμματισμός εργασίας
 • Έρευνα μετά το ατύχημα
  • Ο ρόλος του εργοδηγού στην έρευνα
  • Κύρια σημεία της έρευνας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

30 Μαρ 202031 Μαρ 2020

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ