Ομοσπονδία εργαζομένων Ε.Υ.Δ.Α.Π – ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ . Δελτίο τύπου – καταγγελία για μείωση μισθών στους εργολαβικούς εργαζομένους .

Η Meccanica είναι μια από τις εταιρείες που συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού.

Καταγγέλλουμε την πρακτική της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία καλεί τους εργαζόμενους (ταμίες) να συμφωνήσουν και να υπογράψουν συμβάσεις με αποδοχές πολύ χαμηλότερες από προηγούμενες συμβάσεις, αλλά και με τις ήδη υπάρχουσες που ανανεώθηκαν πρόσφατα με έκτακτο προσωπικό για τις ανάγκες της ΕΥΔΑΠ.

Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ και την αποφυγή μισθολογικών ανισοτήτων και αδικιών, απαιτούμε από τη Διοίκηση την άμεση και οριστική διευθέτηση του προβλήματος, προς όφελος πάντα όλων των εργαζομένων.