Οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής των ΕΛΠΕ

Τα αποκαλυπτήρια της νέας στρατηγικής του ομίλου των ΕΛΠΕ πραγματοποίησε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δ τριμήνου και έτους του 2019. Όπως ανέφερε μάλιστα σχολιάζοντας τις επιδόσεις του περασμένου έτους, ο όμιλος κλήθηκε και διαχειρίστηκε με επιτυχία..
τα χαμηλότερα περιθώρια των τελευταίων 5 έως 6 ετών, ωστόσο η σημαντική υπεραπόδοση των κλάδων της διύλισης και της εμπορίας όχι μόνο κάλυψαν το αρνητικό περιβάλλον αλλά αναπλήρωσαν και την επίπτωση από την προγραμματισμένη συντήρηση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας το οποίο έμεινε για περίπου 5 εβδομάδες κλειστό.

Πέραν των οικονομικών μεγεθών ωστόσο, η χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές, περιλάμβανε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που αφορούσε στο όραμα και τη στρατηγική του ομίλου, που στοχεύει ώστε τα ΕΛΠΠΕ να αποτελέσουν βασικό καταλύτη για την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη μεγιστοποίηση των κερδών τόσο από τις κύριες δραστηριότητες όσο και από την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου άριστου ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες, που παρουσίασε ο κ. Σιάμισιης στους αναλυτές:

Πρώτον στη βελτίωση της κύριας δραστηριότητας των ΕΛΠΕ μέσα από τη λειτουργική αριστεία, την ψηφιοποίηση και την ενεργειακή αποδοτικότητα των μονάδων διύλισης

Δεύτερον η ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητας με αξιοποίηση παλαιότερων επενδύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί προσθέτοντας αξία στον όμιλο, με ανάπτυξη των εμπορικών δυνατοτήτων αλλά και με την ανίχνευση νέων διαδρομών στην αγορά.

Τρίτον η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει την ανάδειξη των ΕΛΠΕ σε σημαντικό παίκτη της αγοράς των ανανεώσιμων, την επέκταση στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, την εξέταση των προοπτικών στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και με τις νέες ευκαιρίες που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά σε παρουσίαση αποτελεσμάτων του ομίλου, υπήρχε πέραν των ήδη γνωστών δραστηριοτήτων (διύλιση, πετροχημικά, εμπορία, διεθνής εμπορία, ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) ξεχωριστό κεφάλαιο για τις ΑΠΕ, που πλέον εισάγονται ως ένας από τους πυλώνες κλειδιά για τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ΕΛΠΕ κατά 50% τα επόμενα 10 χρόνια.

Αυτή τη στιγμή ο όμιλος διαθέτει 26MW ΑΠΕ (19MW φωτοβολταϊκά και 7 MW αιολικά) σε λειτουργία και στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδιασμού αναμένεται είτε με οργανική ανάπτυξη είτε μέσω εξαγορών να αναπτυχθούν 300 έως 600MW. Εκτός από τα έργα σε λειτουργία τα ΕΛΠΕ διαθέτουν ένα pipeline έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (φωτοβολταϊκά και χερσαία αιολικά) ισχύος 1000MW.

Η πρώτη φάση ανάπτυξης αναμένεται να φέρει 30 εκατ. ευρώ EBITDA ενώ θα επενδυθούν περί τα  200 εκατ. ευρώ. Το έργο της Κοζάνης που εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη γερμανική Juwi θα συντελέσει καθοριστικά για την επίτευξη των στόχων της πρώτης φάσης ανάπτυξης των ΕΛΠΕ στις ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τέλος τις προοπτικές του ομίλου, ο κ. Σιάμισιης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι παρά τις προκλήσεις του 2019 που συνεχίζονται και το 2020, κατέστη σαφές ότι ο στρατηγικός μετασχηματισμός των τελευταίων 2 ετών συνετέλεσε ώστε ο όμιλος να αντέξει στη μεταβλητότητα της αγοράς. Είμαστε σε θέση να επιτυγχάνουμε υγιή αποτελέσματα, να χρηματοδοτούμε τις επενδύσεις μας και να μειώνουμε το δανεισμό μας, διανέμοντας υψηλό μέρισμα στους μετόχους μας. Με την εκκίνηση των δραστηριοτήτων που έχουν πιο καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα τα ΕΛΠΕ θέτουν ως στόχο τα επόμενα χρόνια να μειώσουν την ένταση άνθρακα και να ενισχύσουν το πράσινο αποτύπωμά τους κατά 50%, διατηρώντας την θέση τους ως ηγετικός όμιλος στον ενεργειακό τομέα, κατέληξε ο κ. Σιάμισιης