Οι νέοι κατώτατοι μισθοί – Πίνακες για υπαλλήλους και εργάτες

Κατά 11% περίπου αυξάνεται τελικά ο κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο, σύμφωνα με την πρόταση του πρωθυπουργού σήμερα 28/1/2019, προς στο υπουργικό συμβούλιο. Οι νέοι μισθοί θα ισχύσουν από 1 Φεβρουαρίου 2019 και θα είναι οι ίδιοι για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, αφού καταργείται παράλληλα και ο υποκατώτατος μισθός που ίσχυε μέχρι σήμερα, για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.


Με την αύξηση αυτή ο κατώτατος μισθός, από 586,08 ευρώ που είναι σήμερα, θα φθάσει στα 650 ευρώ, ενώ το ημερομίσθιο από 26,18 ευρώ, θα ανέλθει στα 29 ευρώ μικτά.
Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξηθούν με το επίδομα προϋπηρεσίας, κατά 5% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους και μέχρι έξι τριετίες για τους εργατοτεχνίτες.
Οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλονται για οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν μόνο για την υπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14/2/2012, και «παγώνει» σε κάθε περίπτωση στα επίπεδα αυτά, μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%, όπως προβλέπεται στο Ν.4046/2012 και στην ΠΥΣ 6/2012.

Με βάση τα παραπάνω, τα νέα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής, από 1/2/2019:

Κατώτατος μισθός

Κατώτατο ημερομίσθιο

Εργοδότες οι οποίοι είναι μέλη των οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ, (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) υποχρεούνται επιπλέον στην καταβολή του επιδόματος γάμου στους δικαιούχους του επιδόματος αυτού, οπότε οι σχετικοί πίνακες αποδοχών στην περίπτωση αυτή, διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Κατώτατος μισθός με επίδομα γάμου

Κατώτατο ημερομίσθιο με επίδομα γάμου

Πηγή : www.ergasiaka-gr.net