Οι Επιταγές των Καιρών Μετασχηματίζουν, Σταδιακά, τα ΕΛΠΕ σε Διεθνοποιημένο Πολυσχιδή Όμιλο

Η εισαγωγική φράση του Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΠΕ, Ανδρέα Σιάμισιη, ότι τα ΕΛΠΕ δεν είναι πλέον, ούτε μόνον Ελληνικά – καθώς το περίπου 75% της δραστηριότητάς τους εκτελείται εκτός Ελλάδος, ούτε μόνον Πετρέλαια – καθώς ενισχύεται σταδιακά η δραστηριοποίησή τους σε άλλους τομείς, εκτός των πετρελαιοειδών, όπως οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο- αποτυπώνει και συμπυκνώνει τη νέα εικόνα που θέλουν να εμπεδώσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια, ώς ένας διεθνοποιημένος όμιλος που ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα ΕΛΠΕ έχουν θέσει ως βραχυπρόθεσμο στόχο τους τα 300 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, έως τα τέλη του επόμενου έτους, με μεσοπρόθεσμη επιδίωξη τα 600 MW έως το 2025. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του Ομίλου, το ποσοστό των EBIDTA του Ομίλου που θα προέρχεται από ΑΠΕ, θα ανέλθει σε μεταξύ 5% – 10%, σε βάθος πενταετίας.

Ο κ. Σιάμισιης περιγράφοντας τη στροφή των ΕΛΠΕ στις ΑΠΕ είπε ότι η σημερινή συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα ετήσια EBITDA των 600 με 800 εκ. ευρώ, ανέρχεται σε μόλις 2 εκ. ευρώ, ενώ, μόνο με την προσθήκη του φωτοβολταϊκού πάρκου της Κοζάνης, θα απογειωθεί στα 20 εκατ. ευρώ.

«Είναι το πρώτο, θα ακολουθήσουν και άλλα έργα στη συνέχεια», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ. Πρόκειται για ένα έργο που είναι 20 φορές μεγαλύτερο από τα ήδη υπάρχοντα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 4 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης και εκτιμάται ότι θα παράγει ενέργεια της τάξης των 300 γιγαβατωρών ετησίως. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε 130 εκατ. ευρώ, με την περίοδο των εργασιών να προβλέπεται ότι θα διαρκέσει 16 μήνες.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο καλύπτεται με ίδιους πόρους που προέρχονται από τις εκδόσεις ομολόγων, μέσω των οποίων τα τελευταία χρόνια, τα ΕΛΠΕ έχουν αντλήσει περίπου 3 δισ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η διείσδυση των ΕΛΠΕ στις ΑΠΕ θα γίνει, αρχικά, με εξαγορές ώριμων αδειοδοτημένων έργων και σε δεύτερη φάση με την οργανική ανάπτυξη των αδειών ισχύος 1000 MW, που διαθέτει ήδη ο Όμιλος.

Ο κ. Σιάμισιης, παρουσιάζοντας τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου που έχει χαραχθεί, είπε: «Όπως επικοινωνήσαμε στις αγορές πριν μερικούς μήνες, στο πλαίσιο της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής, στόχος μας είναι αφενός να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε το υφιστάμενο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο, αλλά ταυτόχρονα να κτίσουμε και την ΕΛΠΕ των επόμενων δεκαετιών με ενεργή συμμετοχή στη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Έχουμε θέσει σαν στόχο τη βελτίωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το έτος 2030 και για να το πετύχουμε χρειάζεται -πέρα από ανακοινώσεις- μεθοδική και στοχευμένη προσέγγιση σε όλες τις δραστηριότητες μας. Με την επένδυση αυτή, επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική μας για το μετασχηματισμό της ΕΛΠΕ σε έναν ενεργειακό Όμιλο, ισχυροποιώντας τη θέση μας και αντιμετωπίζοντας τις σημερινές προκλήσεις. Η επιτυχία σε αυτή τη προσπάθεια θα είναι επωφελής σε πολλά επίπεδα, καθώς προσδίδει αξία στην Εταιρία μας, βοηθά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και, παράλληλα, στηρίζει την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ΕΛΠΕ αποτελούν, τα τελευταία 60 χρόνια, τον ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς της χώρας, ενώ έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ από το 2000, για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών και την παραγωγή πιο ποιοτικών και «καθαρών» καυσίμων.

Έχοντας ενσωματώσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της Στρατηγικής της, ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο τη δραστική μείωση κατά 50% του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του έως το 2030, ενώ τα συνολικά κονδύλια για το επενδυτικό πρόγραμμα της τρέχουσας πενταετίας είναι της τλαξης του σχεδόν ενός δισ. ευρώ.

(energia)