ΟΑΕΔ: Παραιτήθηκες από τη δουλειά σου; – Πότε μπορεί ο εργοδότης να σου στείλει τον δικαστικό επιμελητή

Όταν αποχωρεί μόνος του από την εταιρία (παραίτηση) μισθωτός υπάλληλος, ο εργοδότης οφείλει να το δηλώσει έγκαιρα στον ΟΑΕΔ.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει το έντυπο οικειοθελούς μισθωτού μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού. Βάσει του νόμου στο έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά η υπογραφή του εργαζομένου. Η αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε5 και επισυνάπτοντας το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με τις υπογραφές του εργαζόμενου και του Εργοδότη.

Εάν ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το έντυπο Ε5, πρέπει ο εργοδότης να του το επιδώσει με δικαστικό επιμελητή το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και να επισυνάψει την ηλεκτρονικά σαρωμένη έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή την αμέσως επόμενη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης στον εργαζόμενο. Εάν δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού ή τα συνοδευτικά έγγραφα εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εκπρόθεσμη χειρόγραφη κατάθεση του προτυπωμένου από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντύπου Ε5, με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ

Πηγή : www.dikaiologitika.gr