Με τα πολεμικά της πλοία τελειώνει τον Nord Stream II η Ρωσία

Τα πολεμικά της πλοία έχει επιστρατεύσει η Ρωσία προκειμένου να διασφαλίσει την αποπεράτωση του Nord Stream 2.

Τα ρωσικά πολεμικά πλοία συνοδεύουν το σκάφος τοποθέτησης σωλήνων Akademik Cherskiy, το οποίο θα συμμετάσχει στην τελική φάση εργασιών του Nord Stream 2 κατά τη διαδρομή του από τον Ινδικό Ωκεανό στη Μεσόγειο

Τα ρωσικά πολεμικά πλοία προσαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης τους με τρόπο που τους επιτρέπει να είναι πιο κοντά στο προαναφερθέν σκάφος που τοποθετεί σωληνώσεις. Ως εκ τούτου, τα πολεμικά πλοία του Ρωσικού Ναυτικού θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση του πλοίου της Gazprom από την Ερυθρά Θάλασσα και το κανάλι του Σουέζ.

Ένα από τα αξιοσημείωτα σημεία των ρωσικών ναυτικών δραστηριοτήτων είναι η Σρι Λάνκα. Οι επιχειρήσεις του ρωσικού ναυτικού καταδεικνύουν ότι η Μόσχα αναμένει ότι κάποιος ενδέχεται να προβεί σε επιθετικές ενέργειες εναντίον του σκάφους κατασκευής σωληνώσεων Akademik Cherskiy (για παράδειγμα – να το καταλάβει) σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη συμμετοχή του στην ολοκλήρωση του Nord Stream 2.