Μέτρα για τους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ λόγω κοροναϊού

Μέτρα πρόληψης για τον Κορωνοιό λαμβάνει η ΑΑΔΕ.
Σχετικές οδηγίες εστάλησαν από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, στους εργαζομένους της Αρχής . Παράλληλα, δημιουργήθηκε στο intranet (εσωτερικό δίκτυο) της ΑΑΔΕ ειδική σελίδα με πληροφορίες και επικαιροποιημένα στοιχεία γύρω από τη διαχείριση του θέματος του κορωνοϊού.
Αναλυτικά, οι οδηγίες προς τους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ είναι οι ακόλουθες:
α. Η λήψη προληπτικών μέτρων και την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας, όπως περιγράφονται στις συστάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ.
β. Η επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. με σκοπό τον ΑΜΕΣΟ εργαστηριακό έλεγχο, εφόσον πρόκειται για κάποια από τις κατηγορίες που υποδεικνύουν οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας (https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-gia-to-neo-koronoio-covid-19). Οδηγίες για τον χειρισμό ύποπτου ή πιθανού κρούσματος δίνονται στον δικτυακό τόπο: https://eody.gov.gr/wp- content/uploads/2020/02/2019-ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf. Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ: 210.52.12.054) και όχι επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Ε.Ο.Δ.Υ.
Μέχρι την τυχόν έκδοση γενικότερων οδηγιών από τα αρμόδια Υπουργεία ή Αρχές, σε περίπτωση που από τον ΕΟΔΥ δοθεί σύσταση σε υπάλληλο της ΑΑΔΕ για κατ’ οίκον παραμονή, ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του και να καταθέσει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ημέρα και ώρα επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ, τον υπάλληλο του ΕΟΔΥ με τον οποίο επικοινώνησε και τη σύσταση που έλαβε. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την κατ’ οίκον παραμονή του υπαλλήλου.
γ. Σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία ανήκει προχωρά στην άμεση εκκένωση του κτιρίου, όπου αυτή είναι εφικτή, και την απολύμανσή του. Ο Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας προβαίνει σε απολύμανση σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει απολύτως αναγκαίο.
δ. Για προληπτικούς λόγους, συνιστάται στους Προïσταμένους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη ΓΔΟΥ, να προχωρήσουν σε απολυμάνσεις των κτιρίων στο αμέσως προσεχές διάστημα.
ε. Η τοποθέτηση σε εμφανές σημείο στην είσοδο κάθε Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. δοχείων με απολυμαντικό υγρό, προς χρήση τόσο των εργαζομένων όσο και των συναλλασσομένων που εισέρχονται σε αυτή, καθώς και πινακίδας με την οποία θα υποδεικνύεται ο καθαρισμός των χεριών των εισερχομένων στο κτίριο. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών οφείλουν να μεριμνήσουν σε συνεργασία με τη ΓΔΟΥ της Α.Α.Δ.Ε. για την προμήθεια και τοποθέτηση του σχετικού υλικού.
στ. Η τοποθέτηση σε εμφανή σημεία των κτιρίων κάθε υπηρεσίας της ΑΑΔΕ των ενημερωτικών αφισών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., σχετικά με τις βασικές ενέργειες πρόληψης από τον κορωνοϊό.
ζ. Η αποφυγή ταξιδιών στις χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου, όπου υπάρχει διάδοση στην κοινότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. (https://eody.gov.gr/erotiseis- kai-apantiseis-gia-to-neo-koronoio-covid-19/). Στο πλαίσιο αυτό:
– Αναβάλλονται από την υπογραφή της παρούσας και μέχρι έκδοσης νεότερης εντολής, όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια υπαλλήλων σε χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου. Για την πραγματοποίηση υπηρεσιακών ταξιδιών σε λοιπές χώρες του εξωτερικού, χορηγείται σχετική άδεια εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η απόλυτη ανάγκη πραγματοποίησης τους.
– Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούνται να ενημερώσουν αμελλητί την υπηρεσία τους, εάν για οποιοδήποτε λόγο επισκέφθηκαν ή προγραμματίζουν να επισκεφθούν χώρα μεγάλης διάδοσης της νόσου.
– Οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που αιτούνται την χορήγηση κανονικής άδειας, για να ταξιδέψουν σε χώρα μεγάλης διάδοσης της νόσου, οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως με την αίτησή τους για τη χώρα προορισμού και τις τυχόν ενδιάμεσες στάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν εκτίμησης και των εκάστοτε πραγματικών συνθηκών, η άδεια είναι δυνατόν να χορηγείται υπό τον όρο της αίτησης χορήγησης επιπλέον δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από τη διαθέσιμη κανονική άδεια και εφόσον αυτή επαρκεί, σύμφωνα με τον ανώτατο χρόνο επώασης της νόσου.