Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Εγκαταστάσεων

Σκοπός

Η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην ασφάλεια, την λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις της υποχρεωτικής επιμόρφωσης του προσωπικού, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας (ΦΕΚ 236Β/1997 και ΦΕΚ 976Β/2012).

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με την Μηχανολογική συντήρηση και λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών (π.χ. ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.λ.π.) εγκαταστάσεων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Έννοιες, Ορισμοί, Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου (ΦΑ)
 • Καύση Φυσικού Αερίου
 • Σύντομη περιγραφή Συστήματος μεταφοράς – κατανομής – διανομής ΦΑ
 • Κανονισμoί εσωτερικών βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών εγκαταστάσεων
  • Όδευση
  • Χρησιμοποιούμενοι σωλήνες
  • Συνδέσεις σωλήνων (συγκολλήσεις, λυόμενες συνδέσεις)
  • Αντιδιαβρωτική προστασία
  • Βάνες δικτύου
  • Αερισμός χώρων
  • Διατάξεις υποβιβασμού πίεσης – ασφαλιστικές διατάξεις (gas-train)
  • Καυστήρες / Λέβητες  – Παραγωγικός Εξοπλισμός
 • Ασφάλεια
  • Ανάφλεξη ΦΑ
  • Ανιχνευτές αερίου
 • Λειτουργία δικτύου
  • Τροφοδότηση με αέριο (gas – in)
  • Καθαρισμός δικτύου (gas – free)
  • Χειρισμοί βανών
  • Μέτρηση ποσοτήτων ΦΑ
 • Συντήρηση δικτύου
  • Έλεγχος δικτύου (διαρροές – διαβρώσεις)
  • Έλεγχος λειτουργίας βανών
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας ρυθμιστικών και ασφαλιστικών διατάξεων
 • Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης/ φωτιά
  • Διαρροή χωρίς φωτιά
  • Πυρκαγιά  πλησίον της εγκατάστασης

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 107.04
Τίτλος Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύων Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Εγκαταστάσεων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

30ΜΑΡ

30 Μαρ 202001 Απρ 2020
ΠΑΤΡΑ
06ΑΠΡ

06 Απρ 202008 Απρ 2020
ΒΟΛΟΣ
27ΑΠΡ

27 Απρ 202029 Απρ 2020
ΑΘΗΝΑ
09ΙΟΥΝ

09 Ιουν 202011 Ιουν 2020
ΑΘΗΝΑ
15ΙΟΥΝ

15 Ιουν 202017 Ιουν 2020
ΒΟΛΟΣ
22ΙΟΥΝ

22 Ιουν 202024 Ιουν 2020
ΠΑΤΡΑ