Κορονοϊός: Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους, τους μισθούς και τα ωράρια εργασίας – Σε ποιες περιπτώσεις η εργασία γίνεται από το σπίτι

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2020 για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τους αναγκαστικούς περιορισμούς που επιβάλλει η πολιτεία, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο καταστημάτων. Επίσης εξετάζεται ανάλογα με την εξάπλωση του κορωνοϊού η αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν λόγω μείωσης του τζίρου, η επιδότηση των μισθών των εργαζομένων από το κράτος, αλλά και η εργασία από το σπίτι ακόμη και στο δημόσιο. Στο υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις και μελετούν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Οδηγίες προς εργοδότες

Παράλληλα όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ ζητούν από τις επιχειρήσεις μέλη τους να διευκολύνουν τους εργαζόμενους είτε με ευέλικτο ωράριο, είτε και με χορήγηση αδειών λόγω των σχολείων που κλείνουν, ενώ ενθαρρύνουν όλους τους εργοδότες να παροτρύνουν τους εργαζόμενους να εργαστούν από το σπίτι μέσω της τηλεργασίας. Συγκεκριμένα ζητούν από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση η λήψη εκτάκτων προληπτικών μέτρων να εφαρμόσουν, όπου είναι εφικτό, πρακτικές ευελιξίας ως προς τον χρόνο και τον τόπο εργασίας, αλλά και να διευκολύνουν άδειες εφόσον υπάρχουν έκτακτες οικογενειακές υποχρεώσεις από τυχόν κλείσιμο παιδικών σταθμών, σχολείων, κλπ.

Μισθός

Ο αριθμός των κρουσμάτων και ο ρυθμός εξάπλωσης του κορωνοϊού θα κρίνουν πολλά μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση ιδιαίτερα στις περιοχές που λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με κλείσιμο των επιχειρήσεων. Κι αυτό διότι το κλείσιμο των επιχειρήσεων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην καταβολή των μισθών των εργαζομένων και γι αυτό μελετάται η επιδότηση από το κράτος της επιχείρησης για την καταβολή του μισθού των εργαζομένων.
Να σημειωθεί σε ότι αφορά τον μισθό του εργαζομένου αν υπάρχει εντολή γιατρού θεωρείται άδεια ασθενείας ενώ αν δεν υπάρχει παραπομπή γιατρού και κάποιος πρέπει να μείνει προληπτικά στο σπίτι, δεν μπορεί να το συμψηφίσει ο εργοδότης με τις ημέρες άδειας αναψυχής και θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά ο μισθός του εργαζόμενου.

Ευέλικτο ωράριο και εργασία από το σπίτι

Ευέλικτο ωράριο και εργασία από το σπίτι, τηλεργασία αποτελούν λύση όπως φαίνεται για την μη εξάπλωση του κορωνοϊού αφού τόσο οι εργοδοτικές οργανώσεις όσο και η κυβέρνηση ενθαρρύνουν τέτοιες πρωτοβουλίες από τους εργοδότες. Μάλιστα εξετάζεται από το υπουργείο Εργασίας να εργάζονται με τηλεργασία ακόμη και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Η λύση της τηλεργασίας εφαρμόζεται από ιδιωτικές εταιρείες ενώ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στην χώρα μας όμως παραμένει σε πολύ αρχικό στάδιο. Όμως λόγω του κορωνοϊού πολλές επιχειρήσεις ζητούν από τους εργαζόμενους να εργαστούν από το σπίτι.

Η τηλεργασία είναι μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των εγκαταστάσεων.

Η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τους ενδιαφερόμενους, εργαζόμενο και εργοδότη. Η τηλεργασία μπορεί να αποτελεί μέρος της αρχικής περιγραφής της θέσης εργασίας του εργαζόμενου ή μπορεί να υπάρξει συμφωνία εκ των υστέρων.

Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, που διασφαλίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις για συγκρίσιμους εργαζόμενους μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της τηλεργασίας μπορεί να χρειαστούν ειδικές συμπληρωματικές συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις.

Ο τηλεργαζόμενος καθορίζει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων και των κανονισμών των επιχειρήσεων.