Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων στον Τομέα του Φυσικού Αερίου – υποστήριξη ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ) στην προσπάθειά του να προωθήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων στον Τομέα του Φυσικού Αερίου – υποστήριξη ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ) στην προσπάθειά του να προωθήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων:

• Απευθείας εργασιακές σχέσεις στον όμιλο της ΔΕΠΑ ( Μητρική και Θυγατρικές) , για όλους τους εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με αναγνώριση προϋπηρεσίας, πλήρη και ισότιμα δικαιώματα – ένταξη στην Επιχειρησιακή ΣΣΕ.

• Διαμόρφωση προϋποθέσεων για την υπογραφή Κλαδικής ΣΣΕ, που θα λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για τις Επιχειρησιακές ΣΣΕ και για όλους τους εργαζόμενους στα έργα φυσικού αερίου.
• 8ώρη εργασία (πλήρη απασχόληση) για όλους τους εργαζόμενους. Κανένας εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις του Ομίλου με μισθό κάτω από 751€. Ξεπάγωμα τριετιών και επιδομάτων.
• Αποπληρωμή των οφειλόμενων στους εργαζόμενους στον τομέα της Φύλαξης. Καταβολή των νόμιμων προσαυξήσεων για νυχτερινή εργασία, αργίες, Κυριακές.
• Μείωση ωραρίου εργασίας των εργαζομένων σε βάρδιες ώστε να έχουν και αυτοί 39ώρο.
• Αναβάθμιση των διαδικασιών που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία. Αναβάθμιση των διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου σε όλη την περιοχή διανομής φυσικού αερίου, σε όλα τα στάδια.
• Εξάπλωση της χρήσης του φυσικού αερίου στην οικιακή και εμπορική κατανάλωση και φτηνή ενέργεια για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ανακοινώσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Α.Ε., με το διαχωρισμό της σε ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ Εμπορική. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών με επιπτώσεις στην βιομηχανική και οικιακή κατανάλωση, ενώ θίγει και τα συμφέροντα των εργαζομένων με την εργολαβοποίηση σε ΔΕΠΑ Α.Ε. και ΔΕΔΑ να ξεπερνά το 70% .
Η θέση της Ομοσπονδίας μας για το ξεπούλημα του συνόλου των Εταιρειών Ενέργειας ΔΕΗ , ΕΛΠΕ , ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ είναι σε όλους γνωστή.
Η σημερινή διοίκηση της ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν απαντάει στις επιστολές του Σωματείου ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ για συνάντηση.
Στην συνάντηση που ζήτησε η Ομοσπονδία μας, και πραγματοποιήθηκε με την Διοίκηση της ΔΕΠΑ, τέθηκε από πλευράς μας το ζήτημα άρνησης επίσημων συναντήσεων από πλευράς της Διοίκησης με το Σωματείο μέλος μας ΣΕΦΑ – ΔΕΠΑ .
Διαμαρτυρόμαστε για την συνεχιζόμενη άρνηση της Εταιρείας για επίσημη συνάντηση με το ΔΣ του Σωματείου και καλούμε τα Σωματεία-μέλη μας σε ετοιμότητα για την έκφραση αλληλεγγύης με τους εργαζόμενους στο φυσικό αέριο που παλεύουν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και για τα δίκαια αιτήματά τους.