Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ INDUSTRIALL ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σας παραθέτουμε την επιστολή από τον Valter Sanches, Γενικό Γραμματέα της Παγκόσμιας Global lJnion, η οποία επροσωπεί πάνω από πενήντα εκατομμύρια εργαζόμενους σε βιομηχανίες εξόρυξης, ενέργειας, παραγωγής και μεταποίησης σε 140 χώρες σε όλο τον κόσμο, με την οποία εκφράζει την πλήρη υποστήριξή και την αλληλεγγύη της lndustriALL Global lJnion στον αγώνα μας κατά της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ενέργειας και της εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων.
«Η lndustriALL Global υηίοη στέκεται αλληλέγγυα δίπλα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενεργειας

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σας γράφω εξ ονόματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας IndustriALL , η οποία εκπροσωπεί πάνω από πενήντα εκατομμύρια εργαζόμενους σε Βιομηχανίες Εξόρυξης, Ενέργειας και Παραγωγής Μεταποίησης σε 140 χώρες παγκοσμίως, για να εκφράσουμε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη μας στον αγώνα σας κατά της Ιδιωτικοποίησης των εταιρειών Ενέργειας, και της εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων από πολυεθνικές εταιρείες σε βάρος του λαού της Ελλάδας.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία IndustriALL υποστηρίζει το κάλεσμά σας αυτό απαιτώντας η κυβέρνηση να σταματήσει μόνιμα οποιαδήποτε σχέδια πώλησης δημόσιων εταιρειών στον ενεργειακό τομέα, συμπερ ιλαμβανομένων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, Δημόσιας Επιχείρησης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου(ΔΕΣΦΑ) και της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθώς και των ορυκτών πόρων. Επιπλέον, υποστηρίζουμε το αίτημά σας, το οποίο καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σε πλήρη διαβούλευση με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνες τις εταιρείες που θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Η IndustriALL Global Union στέκεται από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας και όλους τους Έλληνες εργαζόμενους στον αγώνα ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση των κρατικών εταιρειών ενέργειας και την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της χώρας προς αποκλειστικό όφελος των πολυεθνικών εταιρειών.
Με αλληλεγγύη,
Valter Sanches Γενικός Γραμματέας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας IndustriALL