Η Ουγγαρία επιθυμεί να συμμετάσχει στο έργο του LNG στην Κροατία

Η Ουγγαρία επιθυμεί να συμμετάσχει στο έργο του LNG στην Κροατία.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, P. Sigiarto, δήλωσε ότι η Ουγγαρία επιθυμεί να συμμετάσχει στο έργο πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο νησί Κρκ, στη βόρεια Αδριατική.
Η Ουγγαρία – υπογράμμισε ο κ. Sigiarto- θεωρεί ότι ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στο νησί Κρκ, αποτελεί τεράστια ευκαιρία για την Ουγγαρία, την Κροατία και ολόκληρη την περιοχή.
Επισήμανε δε, ότι η Ουγγαρία έχει υποβάλει πρόταση τριών σημείων για το έργο στην Κροατία. Το πρώτο σκέλος αφορά στη σύνδεση των δικτύων παροχής φυσικού αερίου των δύο χωρών, εξέλιξη που θα ελαχιστοποιήσει τα τέλη διέλευσης και θα καταστήσει φθηνότερη την προμήθεια φυσικού αερίου για τις δύο χώρες.
Το δεύτερο σημείο είναι η έναρξη διαπραγματεύσεων από την Ουγγαρία και την Κροατία με εξωτερικούς εταίρους, σχετικά με τις παραδόσεις φυσικού αερίου προς τον τερματικό σταθμό, κυρίως με την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τρίτο στοιχείο της πρότασης είναι ότι η Ουγγαρία είναι έτοιμη να αγοράσει μερίδιο στον τερματικό σταθμό LNG.
Η αξία του πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου εκτιμάται σε 234 εκατ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 101,4 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ουγγαρία υπέβαλε προσφορά να αγοράσει 25% του μεριδίου στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου το 2018.
Η κυβέρνηση της Κροατίας αποφάσισε στις αρχές του 2018 να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για το έργο. Τα υπόλοιπα 32,6 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν από τους ιδρυτές της εταιρείας του έργου LNG Croatia, την εταιρεία ηλεκτρισμού HEP και τον προμηθευτή φυσικού αερίου Plinacro.

www.bankingnews.gr