Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΓΣΕΕ στηρίζει τον αγώνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας η οποία έχει

προγραμματίσει 24ωρη Απεργία από αύριο στις 7 το πρωί έως την ίδια ώρα της

Παρασκευής 1η Μάρτη.

Η ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ενέργειας, με τελευταία τη μετάβαση του

πλειοψηφικού πακέτου του ΔΕΣΦΑ σε ιδιώτες, έχει ως αποτέλεσμα και την

καταστρατήγηση κάθε εργασιακού και ασφαλιστικού δικαιώματος.

Η Συνομοσπονδία βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων στις εταιρείες ενέργειας

και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους και ζητά από την Κυβέρνηση να δώσει

οριστικό τέλος στις πολιτικές που δε διασφαλίζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της

ενέργειας, τη μόνιμη και σταθερή εργασία με ίσα δικαιώματα για όλους και

γενικότερα την ανάπτυξη της χώρας προς όφελος της κοινωνίας.