Η «άγνωστη» ρύθμιση που ακριβαίνει την αμόλυβδη – Υποχρεωτική ανάμειξη με βιοαιθανόλη

Πολλοί μπορεί να έχουν παρατηρήσει ότι οι τιμές της αμόλυβδης έχουν αυξηθεί από την αρχή του χρόνου, όμως πιθανότατα λίγοι είναι οι μη μυημένοι που γνωρίζουν ότι αυτό θα συνέβαινε ανεξάρτητα από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό.

Κι αυτό γιατί με την έναρξη του 2020 έχει τεθεί σε εφαρμογή μία ρύθμιση που ούτως ή άλλως ακριβαίνει τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης.

Πρόκειται για τα προβλεπόμενα στο αρ. 29 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101), σύμφωνα με το οποίο από 1/1/2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές αναμιγνύεται υποχρεωτικά είτε με αυτούσια βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.

Η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης ορίζεται σε ποσοστό 1% για το έτος 2019 και 3,3% για τα έτη από το 2020 και μετά.

Ο τριπλασιασμός της αναλογίας του βιοκαυσίμου – που είναι συγκριτικά πιο ακριβό – στο μίγμα βενζίνης επιφέρει την αύξηση της διυλιστηριακής τιμή κατά 38 $/μ.τ., που αντιστοιχεί σε περίπου 3,2 €/lt (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με λίγα λόγια, η απότομη αύξηση στις διυλιστηριακές τιμές επιφέρει απότομη αύξηση και στις τιμές εμπορίας και λιανικής διάθεσης της αμόλυβδης βενζίνης.
(energypress)