Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Πότε οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται από μη λήψη ετήσιας άδεια

Διατηρεί το δικαίωμα να λάβει χρηματική αποζημίωση, κάθε εργαζόμενος που δεν ζήτησε να λάβει την ετήσια άδειά του. Την απόφαση αυτή έλαβε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αποσαφηνίζοντας το καθεστώς αποζημίωσης που ισχύει για περιπτώσεις μη ληφθείσας άδειας μετ’ αποδοχών κατά τη λύση της σχέσεως εργασίας.

 

Εντούτοις, αναφέρει ο Εισαγγελέας, εφόσον ο εργοδότης αποδείξει ότι «επέδειξε την αναγκαία επιμέλεια» προκειμένου να παράσχει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και ότι, παρά τα μέτρα που έλαβε, ο εργαζόμενος δεν άσκησε οικειοθελώς το δικαίωμα αυτό, μολονότι είχε τη δυνατότητα να το ασκήσει κατά τη διάρκεια της σχέσεως εργασίας, ο εν λόγω εργαζόμενος δεν μπορεί να αξιώσει την ως άνω αποζημίωση.