Εστάλη σήμερα Επιστολή σωματείων εργολαβικών προς κ.κ. Υπουργό Εργασίας, Υφυπουργό Εργασίας για άμεση συνάντηση . Διαβάστε την επιστολή.

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Βρούτση

 Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Μηταράκη

Αξιότιμοι κύριοι,

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να θέσουμε υπόψη σας τον προβληματισμό και τα επιχειρήματά μας σχετικά με την τροπολογία βάσει της οποίας  καταργήθηκαν οι διατάξεις των νόμων:

  • Ν. 4611/2019 που θεσμοθετεί στο εγχώριο δίκαιο τον βάσιμο λόγο ως σωρευτικό κριτήριο για να είναι έγκυρη η καταγγελία μιας εργασιακής σχέσης.
  • Ν.4554/2018 που προβλέπει την ευθύνη  κάθε εταιρείας που υπογράφει μια σύμβαση έργου με τον εργολάβο ή υπεργολάβο, σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τυχόν αποζημιώσεων απόλυσης στους εργαζομένους.

Η ύπαρξη του βάσιμου λόγου απόλυσης ως σωρευτικό κριτήριο για να είναι έγκυρη η καταγγελία μιας εργασιακής σχέσης περιορίζει την αυθαιρεσία από την πλευρά ενός κακόπιστου εργοδότη και δεν επιτρέπει τη κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος. Σε αντίθετη περίπτωση η απόλυση υπάγεται αποκλειστικά στην ευχέρεια της επιχείρησης και καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την τεκμηρίωση της καταχρηστικότητας από τη πλευρά του εργαζόμενου.

Επιπλέον όσο αφορά τον νόμο της συνευθύνης θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αν και ψηφίστηκε πρόσφατα, βρήκε ήδη εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις παραβατικότητας ( μη καταβολή δεδουλευμένων, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών) και χωρίς να λύνει το πρόβλημα, έδωσε ανάσα σε εργαζομένους και προοπτική σε σωματεία για δυνατότητα δράσης.

Εκπροσωπώντας εργαζόμενους μέσω τρίτων εταιρειών – εργολάβων σε διάφορους τομείς της οικονομίας (ενέργεια, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες) θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε τον βαρύνοντα ρόλο που παίζουν για τον εργασιακό μας βίο διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν τους κανόνες και τη λειτουργία των σχέσεων εργασίας τόσο με τον άμεσο όσο και με τον έμμεσο εργοδότη.

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή θεωρούμε ότι η τροπολογία κατατέθηκε χωρίς να εισέλθει, ως όφειλε, στη σφαίρα του δημοσίου διαλόγου, είναι αναγκαία μία συνάντηση μαζί σας, έτσι ώστε να θέσουμε αναλυτικά τα επιχειρήματα από τη πλευρά των εργαζομένων. Έχοντας πεποίθηση στην αποτελεσματικότητα ενός ειλικρινούς και καλόπιστου διαλόγου αναμένουμε να ορίσετε τον τόπο και  τον χρόνο της συνάντησης και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Η Αντιπρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας

Αφροδίτη Ανδρίτσου              Γιώργος Καπετανάκης

Για το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Icap Outsourcing Solutions

Ο Πρόεδρος                Η Γ. Γραμματέας

Γιώργος Καπετανάκης            Μαρία Αχειμάστου

Για το Δ.Σ του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ)

Η Πρόεδρος                            Η Γ. Γραμματέας

Μαρία Κοτρώνη                      Μαρία Ρεκλείτου

Για το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων σε Εργολάβους στις Επιχειρήσεις Πετρελαιοειδών Φυσικού Αερίου και Χημικής Βιομηχανίας στα ΕΛΠΕ

Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

Χρήστος Ζαρκινός                 Σπυρίδων  Σαραντόπουλος

Για το ΔΣ της Ένωσης Εργαζομένων ΔΕΠΑ, ΕΝΕΡ-ΔΕΠΑ

Η Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

Ελευθερία Καζαντζή                          Παναγιώτης Ασλανόπουλος