ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καταγγέλλει την απαράδεκτη, αντεργατική ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία παρακωλύοντας την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και ενάντια στο ισχύον νομικό πλαίσιο, απαιτεί την προηγούμενη ενημέρωσή της για οποιαδήποτε επίσκεψη σε χώρο εργασίας της, ακόμη και σε χώρους που έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι πελάτες της, όπως τα καταστήματα!

Η απαράδεκτη αυτή διαδικασία ξεκίνησε κατά την περίοδο των κινητοποιήσεων των εργαζομένων ενάντια στην απόσχιση του κλάδου των κόκκινων δανείων. Επιπλέον, η τράπεζα, επιδιώκει να στρέψει συναδέλφους τον έναν εναντίον του άλλου, καθώς από κείμενο που διέρρευσε, η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ζητάει από τους διευθυντές των καταστημάτων, που έχει προηγηθεί επίσκεψη εκπροσώπων των εργαζομένων, τη σύνταξη επιστολής, στην οποία να αναφέρουν, εν είδει χωροφύλακα, το τι ειπώθηκε από αυτούς, πόσο χρόνο απασχόλησαν τον κάθε συνάδελφο, τι συμπεριφορά επέδειξαν απέναντί τους.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς πρέπει να άρει άμεσα την παράνομη αυτή διαδικασία και να μην προσπαθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να παρακωλύει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική δράση.