ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί την τράπεζα Πειραιώς να τηρήσει τη συμφωνία που η ίδια η διοίκηση της τράπεζας υπέγραψε με την ΟΤΟΕ και τον ΣΕΤΠ. Μια συμφωνία που ήρθε μετά από εξάμηνο αγώνα των εργαζομένων των Σωματείων της Πειραιώς και της ΟΤΟΕ και κατοχύρωνε τον εθελοντικό χαρακτήρα της μετάβασης ή μη στον εργολάβο.

Αντί να προτείνει η τράπεζα μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας των εργαζομένων και να τους προτρέπει να καταλήξουν, επί της ουσίας, στη διάλυση των οικογενειών τους, καλό θα είναι να σεβαστεί τη συμφωνία πραγματικά και ουσιαστικά και να τοποθετήσει άμεσα τους συναδέλφους στην περιοχή όπου και διαμένουν.

Επιτέλους η διοίκηση της τράπεζας ας σεβαστεί το μαρτύριο που περνούν οι οικογένειες αυτές τους τελευταίους δέκα μήνες.