επίσκεψη της διοίκησης της ΕΛΠΕ στην Κύπρο

Τη βαρύνουσα σημασία της Κύπρου στην επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια τόνισε η νέα διοίκηση της εταιρείας σε σύντομη επίσκεψή της στη χώρα με αφορμή την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της τοπικής θυγατρικής του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΚΟ).

Επικεφαλής της αποστολής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου ήταν ο κύπριος CEO, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του μεγαλύτερου ελληνικού ενεργειακού ομίλου από τον Αύγουστο του 2019. Στην αποστολή συμμετείχαν εκτός του Προέδρου του Δ.Σ. της Ελληνικά Πετρέλαια κ. Γιάννη Παπαθανασίου, και ανώτατα στελέχη του Ομίλου.

Η διοίκηση της Ελληνικά Πετρέλαια ενημερώθηκε από την τοπική διοικητική ομάδα για την θετική πορεία της μετεγκατάστασης του τερματικού υγρών καυσίμων στο Βασιλικό. Το έργο υλοποιείται ταχύτατα ξεπερνώντας τις όποιες τεχνικές δυσκολίες παρουσιάστηκαν, κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών, εκπληρώνοντας έτσι τη δέσμευση της εταιρείας στην πολιτεία και την τοπική κοινωνία.

Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία σε μερικούς μήνες ενός νέου υπερσύγχρονου τερματικού σταθμού υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των τρεχόντων και μελλοντικών αναγκών της ΕΛΠΕ αλλά και των πελατών της, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού.

Η διοίκηση του Ομίλου είχε επαφές με την πολιτική ηγεσία και τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες. Στόχος των επαφών ήταν η διερεύνηση πρόσφορου εδάφους είτε αυτόνομα, είτε με συνεργασίες, για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στο νησί.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Κύπρο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια, κ. Ανδρέας Σιάμισιης ανέφερε: «Η παρουσία μας εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Όμιλο και για μένα προσωπικά. Η ΕΛΠΕ στηρίζει έμπρακτα την κυπριακή ενεργειακή πολιτική και οικονομία. Εγγυόμαστε τον ομαλό εφοδιασμό της κυπριακής αγοράς με καύσιμα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Συνολικά ο Όμιλος μας έχει επενδύσει περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο ενώ το πρόγραμμα των τοπικών επενδύσεων μας για τα επόμενα χρόνια υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ».

Η ΕΚΟ διατηρεί την πρώτη θέση στα καύσιμα κίνησης στην Κύπρο με κύκλο εργασιών άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, συνεισφέρει σημαντικό ποσοστό των φορολογικών εσόδων της Κύπρου και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας. Επιπλέον, αναπτύσσει μια σειρά από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες.

Καθήκοντα Προέδρου στο νέο Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΠΕ και Γενικός Διευθυντής Νέων Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος θα είναι ο κ. Γιώργος Γρηγοράς.