ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συνάδελφοι

Στις 8/03/18 ημέρα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου .
Την ίδια ημέρα μετά το πέρας της εργασίας όλοι οι συνάδελφοι να παρευρεθούν έξω από της εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων Θεσσαλονίκης σε μία γενική συνέλευση για να παρθούν αποφάσεις και να σας ενημερώσουμε τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τους εργολαβικούς εργαζόμενους .