ΕΛΠΕ: Στα 74 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο α΄ τρίμηνο – Ρεκόρ εξαγωγών

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Α’ Τριμήνου να ανέρχονται στα €149 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €62 εκατ., σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2017.

 

Η υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης καθώς..
και η σημαντική ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2017, ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν ιστορικό υψηλό βαθμό απασχόλησης, με αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγής και πωλήσεων, στα 3,9 εκατ. ΜΤ (+2%) και 4,1 εκατ. (+3%) αντίστοιχα και την επίτευξη ρεκόρ εξαγωγών στα 2,5 εκατ. ΜΤ, ξεπερνώντας το 60% των συνολικών πωλήσεων.

Οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων και η αριστοποίηση του μίγματος αργών, διατήρησαν την υψηλότερη απόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων και το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ σε υψηλά επίπεδα.

Τα Καθαρά Κέρδη στο Α’ Τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €74 εκατ., έναντι €124 εκατ. το Α’ Τρίμηνο 2017, με την αύξηση των διεθνών τιμών αργού στο Α’ Τρίμηνο 2018, να έχει θετική επίπτωση στην αποτίμηση αποθεμάτων, ύψους €19 εκατ.

Άνοδος διεθνών τιμών αργού στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, ισχυροποίηση ευρώ

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή της απόφασης των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ για έλεγχο της παραγωγής αργού, οδήγησαν τις διεθνείς τιμές στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014 με αποτέλεσμα στο Α’ τρίμηνο 2018 να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα $67/bbl, σημαντικά αυξημένες (+22%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ($55/bbl).
Η νομισματική πολιτική σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ και οι μακροοικονομικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, με την ισοτιμία να κυμαίνεται στα 1,23 κατά μέσο όρο, υψηλότερη κατά 16% σε σχέση με πέρυσι.
Η σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών αργού, επηρέασε αρνητικά τα διεθνή περιθώρια στη Μεσόγειο, με εξαίρεση αυτά που αφορούν διυλιστήρια με αυξημένη παραγωγή diesel όπως είναι η Ελευσίνα. Κατά συνέπεια, τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα $4,8/bbl (-19%), ενώ ενισχύθηκαν τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,3/bbl (+5%).
Αύξηση ζήτησης καυσίμων κίνησης

Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης στην εσωτερική αγορά κατέγραψε συνολικά αύξηση της τάξης του 4%. Ωστόσο, η μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών, οδήγησε σε πτώση τη συνολική ζήτηση κατά 6% στο Α΄ τρίμηνο του 2018, με το συνολικό όγκο κατανάλωσης να διαμορφώνεται στα 1,7 εκατ. τόνους. Η αδασμολόγητη αγορά σημείωσε επίσης μείωση κατά 5%.

Μείωση δανεισμού και χρηματοοικονομικού κόστους, ολοκλήρωση αναχρηματοδότησης

Εντός του Α’ εξαμήνου ολοκληρώνεται η διαδικασία αναχρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων του Ομίλου ύψους περί των €900 εκατ.. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους €400 εκατ., με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών μέχρι το 2023, ενώ υπεγράφη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους €300 εκατ., μέχρι το 2021.
Το επιτόκιο ήταν σημαντικά μειωμένο, ενώ αυξήθηκε και το ποσό του δανείου και στις δύο συμβάσεις. Επιπλέον συμφωνήθηκε η σύναψη ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους $250 εκατ., τριετούς διάρκειας, εξασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου ισολογισμού, ενώ αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €240 εκατ., που είχε συναφθεί το 2016 για αποπληρωμή ευρωομολόγου. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος βελτιώνει ιδιαίτερα το προφίλ και τις πηγές δανεισμού του με σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών του αναγκών να καλύπτεται από δεσμευμένα μεσοπρόθεσμα δάνεια. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού δανεισμού που ανήλθε στα €2,7 δισ. στις 31 Μαρτίου, ήδη οδήγησαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο Α’ τρίμηνο 2018 στα €39 εκατ., μειωμένα κατά 17% σε σχέση με πέρυσι.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €2 δισ., με το συντελεστή μόχλευσης στο 45%, σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περσινά.

Κύριες στρατηγικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεχίζει την προσπάθεια δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου με διευρυμένες επιλογές και εναλλακτικά σχήματα στην Ελλάδα.  Στο πλαίσιο αυτό, ως μέρος επιχειρηματικών σχημάτων, υπέβαλε προσφορά για έρευνα και παραγωγή σε δυο θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και ΝΔ της Κρήτης, με συμμετοχή των εταιρειών TOTAL (40% – διαχειριστής) και ExxonMobil (40%) και μια θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο με τη συμμετοχή της REPSOL (50% – διαχειριστής).
Αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης για το 66% του ΔΕΣΦΑ, που αφορά το 35% της συμμετοχής του Ομίλου και το 31% του Ελληνικού Δημοσίου, οι πωλητές έκαναν αποδεκτή την προσφορά ύψους €535 εκατ. από επιχειρηματικό σχήμα αποτελούμενο από τις Ευρωπαϊκές εταιρείες Snam S.p.A., Enagas and Fluxys, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 7 Μαΐου 2018, ενέκρινε τη συναλλαγή, η οποία τελεί υπό τις εγκριτικές διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τις εγκρίσεις των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας, η ΔΕΠΑ ανακοίνωσε στις 16 Μαΐου 2018 την πώληση του 51% της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης στην εταιρεία ΕΝΙ αντί τιμήματος €57 εκατ..

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Α’ Τριμ. 2018 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το Α’ Τρίμ. 2018, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €112 εκατ. (-40%).
Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε στα 3,9 εκατ. τόνους, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 4 εκατ. τόνους και τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, στο ιστορικό υψηλό των 2,5 εκατ. τόνων, αντιπροσωπεύοντας το 62% των συνολικών πωλήσεων.
Η αριστοποίηση του μίγματος κατεργασίας αργού και η διαθεσιμότητα όλων των μονάδων των διυλιστηρίων διατήρησαν το συνολικό τελικό περιθώριο ανά βαρέλι σε υψηλά επίπεδα, καλύπτοντας μέρος της μείωσης του εμπορικού περιθωρίου που προκύπτει από το αυξημένο ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών στις συνολικές πωλήσεις.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €26 εκατ., με τις πωλήσεις και τα διεθνή περιθώρια στα ίδια επίπεδα με το Α’ Τρίμηνο 2017.

ΕΜΠΟΡΙΑ
Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε €14 εκατ., αυξημένο κατά 3% σε σχέση με πέρυσι.
Η κερδοφορία της Εγχώριας Εμπορίας παρέμεινε σταθερή στα €3 εκατ., με οφέλη από την καλύτερη εμπορική διαχείριση, παρά την ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση.
Η Διεθνής Εμπορία διατήρησε τη συνεισφορά της, με το Συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώνεται στα €11 εκατ., +6% σε σχέση με πέρυσι, λόγω βελτιωμένης κερδοφορίας στις αγορές Σερβίας και Βουλγαρίας, παρά τη μείωση όγκων πωλήσεων χονδρικής αγοράς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €17 εκατ., λόγω μείωσης στη ζήτηση φυσικού αερίου από ηλεκτροπαραγωγούς, καθώς και οικιακούς και εμπορικούς πελάτες, λόγω ηπιότερων καιρικών συνθηκών σε σχέση με πέρυσι.
Ανάλογα, το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €5 εκατ., λόγω μειωμένης ζήτησης, ενώ εξακολουθεί να εκκρεμεί η τελική έγκριση και ενεργοποίηση του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς.