ΕΛΠΕ: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το μνημόνιο Συνεργασίας με ΤΑΙΠΕΔ για ΔΕΠΑ

ΕΛΠΕ: Πράσινο φως από ΓΣ στο Μνημόνιο Συνεργασίας με ΤΑΙΠΕΔ για ΔΕΠΑ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 20η Φεβρουαρίου 2020, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 141 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 149.806.845 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 49,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παρασχέθηκε η άδεια κατάρτισης συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018 για τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του «ΤΑΙΠΕΔ» και της «ΕΛΠΕΕΛΠΕ +1,03% Α.Ε.» αναφορικά με την συμμετοχή της ΕΛΠΕ στη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στις εταιρείες που θα προκύψουν από την μερική διάσπαση της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησής της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 149.806.845 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,01 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 149.806.845 κατά: 0 αποχή: 0

www.bankingnews.gr