ΕΛΠΕ: Διασφαλισμένη η τροφοδοσία της χώρας με υγρά καύσιμα

Δεν τίθεται κανένα θέμα συνεχούς και ασφαλούς τροφοδοσίας της χώρας με υγρά καύσιμα. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν τα Ελληνικά Πετρέλαια έχοντας εκπονήσει και εφαρμόζοντας ένα εκτεταμένο σχέδιο για τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς παράλληλα με την προστασία των εργαζομένων τους και την αποφυγή της διάδοσης του κορονοιού.

Στο πλάσιο αυτό από σήμερα τα ΕΛ-ΠΕ διευρύνουν τα μέτρα προστασίας που ήδη έχουν ανακοινώσει σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εξυπηρέτησης κοινού, δηλαδή από τα πλοία που εκφορτώνουν στα λιμάνια τους και τα διυλιστήρια ως τα πρατήρια.

Στο πλαίσιο του σχεδίου διευρύνεται η τηλεργασία σε όσο μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού είναι δυνατόν. Έχει οριστεί ομάδα διαχείρισης κρίσης για όλο τον όμιλο που αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς επιμέρους ομάδες για κάθε μία από τις θυγατρικές και τις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Συνεργασία με γιατρό λοιμωξιολόγο

Έχει αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών εργασίας ενώ ο όμιλος απέκτησε συνεργασία και με γιατρό λοιμωξιολόγο. Εκτός από τα αντισηπτικά τα γάντια και τις μάσκες με τα οποία έχουν εφοδιαστεί οι χώροι εργασίας, θα γίνεται καθημερινά απολύμανση σε όλες τις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων και των εγγράφων που παραλαμβάνονται.

Όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης έχουν διακοπεί ενώ αναστέλλεται η λειτουργία και όλων των εστιατορίων που βρίσκονται εντός του ομίλου. Για όλους τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ισχύει ήδη η τηλεργασία, ενώ διεξάγονται ασκήσεις ετοιμότητας λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων (διυλιστηρίων κλπ) σε συνθήκες μη συμμετοχής του συνόλου του προσωπικού τους.

Ειδικά μέτρα έχουν λάβει τα ΕΛΠΕ τα πλοία που φορτώνουν και ξεφορτώνουν στα λιμάνια τους, τα οποία θα πρέπει να ειδοποιούν τρεις ημέρες πριν καταφθάσουν ενώ απαγορεύεται η επαφή με τα άτομα που βρίσκονται εντός του πλοίου, τα οποία δεν επιτρέπεται να αποβιβάζονται ούτε να ξεφορτώνουν μηχανήματα ή αστικά απόβλητα. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται για ειδικούς λόγους τότε λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας.

Κλειστά τα καταστήματα εστίασης στα πρατήρια

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο όμιλος έχει προμηθευτεί ειδικές χημικές τουαλέτες και ISO BOX για άτομα που δεν αισθάνονται καλά, και οι οποίοι υποχρεωτικά θα εξετάζονται από γιατρό στο συγκεκριμένο ειδικό χώρο, εκτός των εσωτερικών εγκαταστάσεων της εταιρίας.

Αυστηρά μέτρα λαμβάνονται και στα 350 ιδιόκτητα πρατήρια όπου έχουν ήδη κλείσει όλα τα καταστήματα εστίασης. Οι καταναλωτές θα μπορούν να εισέρχονται ένας ένας στους χώρους των πρατηρίων ενώ σταματούν τα τεχνικά έργα και λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας