ΕΚΤΑΚΤΟ – Εν μέσω θέρους καταργείται με τροπολογία ο Νόμος Ευθύνης Αναθέτοντος (συνευθύνης) ,εργολάβου και υπεργολάβου έναντι εργαζομένων και η αιτιολογημένη απόλυση.

Εν μέσω Θέρους η κυβέρνηση έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα του ΣΕΒ .

Με τροπολογία που ήρθε στην Βουλή ο Υπουργός Εργασίας καταργεί το νομοσχέδιο Ευθύνης αναθέτοντος  , εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων.

Προς κατάργηση με τροπολογία και η αιτιολογημένη απόλυση