Δημόσιο : Ατομικές συμβάσεις, ευέλικτες προσλήψεις… πιλότος για τους εργαζόμενους

Οσοι θα προσλαμβάνονται στη δημόσια εταιρεία θα συνάπτουν με αυτήν ατομικές συμβάσεις εργασίας ασχέτως με το αν είναι σε ισχύ η επιχειρησιακή σύμβαση με τη ΓΕΝΟΠ

Πιλότο για σαρωτικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς στις ΔΕΚΟ αποτελούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπουν την καθιέρωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας για τους νεοπροσλαμβανομένους στη ΔΕΗ.

Ειδικότερα χθες δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και τη στήριξη των ΑΠΕ.

Οπως είχε ανακοινώσει και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, με τις αλλαγές που προτείνονται προς ψήφιση από τη Βουλή επιδιώκεται η άρση της μονιμότητας του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται στη δημόσια εταιρεία από εδώ και στο εξής.

Με βάση το άρθρο 3 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι «οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται (σ.σ.: για προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ) διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος (σ.σ.: νόμου) σύμφωνα με τις παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας».

Οπως εξηγούν καλά πληροφορημένες πηγές, όσοι θα προσλαμβάνονται στη δημόσια εταιρεία θα συνάπτουν με αυτήν ατομικές συμβάσεις εργασίας ασχέτως με το αν είναι σε ισχύ η επιχειρησιακή σύμβαση με τη ΓΕΝΟΠ. Αυτό σημαίνει πως το νέο προσωπικό της Επιχείρησης θα αμείβεται με χαμηλότερους μισθούς (όπως αυτοί προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) και με λιγότερα προνόμια σε σχέση με εκείνα που έχουν οι ήδη απασχολούμενοι στη δημόσια εταιρεία, τα οποία ορίζονται από την επιχειρησιακή σύμβαση.

Επιπλέον οι απολύσεις θα είναι πιο εύκολες… καθώς οι συμβάσεις θα καταγγέλλονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και όχι με το προστατευτικό πλαίσιο της επιχειρησιακής σύμβασης της ΓΕΝΟΠ.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως το συγκεκριμένο μοντέλο της ΔΕΗ αναμένεται να εφαρμοστεί και σε άλλες ΔΕΚΟ, όπως άλλωστε είχαν γράψει «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» στις 2 Νοεμβρίου. Με πιο απλά λόγια, για τους νεοπροσλαμβανομένους δεν θα ισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας αλλά ατομικές συμβάσεις.

 

Προσλήψεις

Με μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και στα πρότυπα εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών θα γίνονται επίσης οι προσλήψεις προσωπικού.

Οπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι προσλήψεις θα προτείνονται από την Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών και θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η προκήρυξη θα δημοσιεύεται και αυτή θα καθορίζει τον αριθμό ανά ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότησή τους κ.λπ.

Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή θα αποστέλλει στο ΑΣΕΠ τους πίνακες κατάταξης του προσωπικού, με το Ανώτατο Συμβούλιο να υποχρεούται να ελέγξει και απαντήσει για τη νομιμότητά τους εντός 20 ημερών.

Δεν θα διενεργούνται δηλαδή οι προσλήψεις με τις χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Εξάλλου, με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου θεσπίζονται και στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού για όλες τις εταιρείες του ομίλου της ΔΕΗ.

 

Νυχτερινό τιμολόγιο

Αξιοσημείωτη οικονομική ελάφρυνση αναμένεται επίσης μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, ανεξαρτήτως εταιρείας προμήθειας, για χιλιάδες νοικοκυριά.

Με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε μείωση των χρεώσεων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τη νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές έρχονται στη δεύτερη (601-2.000 κιλοβατώρες) και τρίτη (2.001 και άνω κιλοβατώρες) κλίμακα. Τα νέα τιμολόγια είναι 0,015 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,05 και 0,03 από 0,085 ευρώ, αντίστοιχα.

 

ΔΕΠΑ

Στην πώληση όλου του ποσοστού του Δημοσίου που κατέχει στη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου προχωρά η κυβέρνηση, σύμφωνα με άρθρα του Κεφαλαίου Δ’ του νομοσχεδίου.

Μέσα από τις διατάξεις περιγράφεται ο εταιρικός μετασχηματισμός της Επιχείρησης, σύμφωνα με τον οποίο δημιουργείται νέα εταιρεία, η ΔΕΠΑ Υποδομών, και άλλη μία, η ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων. Στην πρώτη μεταβιβάζονται οι συμμετοχές της Επιχείρησης στις Εταιρείες Διαχείρισης Δικτύων Αττικής, Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, το δίκτυο οπτικών ινών και η κυριότητά της επί των παγίων των δικτύων διανομής.

Στη ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων μεταβιβάζονται τα έργα που αναπτύσσονται για τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, το επενδυτικό σχέδιο του αγωγού EastMed και οι συμφωνίες για το FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Επίσης η ΔΕΠΑ μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και σε αυτήν παραμένουν οι συμμετοχές της στην Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Αττικής, η εισαγωγή φυσικού αερίου είτε μέσω αγωγών είτε LNG είτε μέσω συμβάσεων προμήθειας, η εισαγωγή, εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανεφοδιασμός οχημάτων με φυσικό αέριο κ.λπ.

Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το ΤΑΙΠΕΔ θα πουλήσει το 65% των ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας. Η ΔΕΠΑ Διεθνών Εργων θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Δημοσίου.