Γερνούν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αυξάνονται οι κίνδυνοι στη δουλειά

Μέσα στα τελευταία 18 χρόνια (2000-2018) ο ελληνικός πληθυσμός γέρασε κατά 4 χρόνια σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Ειδικότερα το Ινστιτούτο έδωσε σήμερα σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους ένα δείγμα της έρευνας που θα παρουσιάσει στις 18 και 19 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στη χώρα μας η μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού ήταν τα 40 έτη, για να φτάσει στο 2018 στα 43,7 έτη. Δηλαδή, ο ελληνικός πληθυσμός στα τελευταία 18 χρόνια γέρασε σχεδόν κατά 4 χρόνια.

Παράλληλα αναφέρθηκε ότι η ηλικία των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και αναδεικνύει προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος.

«Οι διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μπορούν να αναβαθμιστούν αν συνδυαστούν κατάλληλα με τις δράσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», τόνισε η πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., κα Ρένα Μπαρδάνη.

Τα ευρήματα της έρευνας

Γερνάει ο ελληνικός πληθυσμός

Επίσης, τόνισε, ότι η ηλικία των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και αναδεικνύει προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στη χώρα μας η μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού ήταν τα 40 έτη, για να φτάσει στο 2018 στα 43,7 έτη. Δηλαδή, ο ελληνικός πληθυσμός στα τελευταία 18 χρόνια γέρασε σχεδόν κατά 4 χρόνια.

Τεχνολογία και εργασία

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν σημαντικά το εργασιακό περιβάλλον, προσφέροντας, τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, ανέφερε ο Δρ Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συντονιστής Παραρτημάτων του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παρότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξαν ήδη αλλαγές στον τρόπο εργασίας (π.χ. εργασία με οθόνη), οι αλλαγές αυτές εντατικοποιούνται αυξάνοντας το νοητικό φόρτο. Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή, όμως, είναι η ψηφιοποίηση της εργασίας και η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας. Σημειώνοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, δημιουργούν και σημαντικές βελτιώσεις στην αντιμετώπιση, τόσο των παραδοσιακών όσο και των πρωτοεμφανιζόμενων κινδύνων.

Παραδείγματα αποτελούν η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κινδύνους μέσω του εξ αποστάσεως ελέγχου, αφού δεν απαιτείται η παρουσία τους σε επικίνδυνες περιοχές, καθώς και η ανάπτυξη «έξυπνων» Μέσων Ατομικής Προστασίας, τα οποία συνδυάζουν την προστασία και την άνεση του εργαζομένου.

Ένας στους δυο Έλληνες δεν έχει πυροσβεστήρα σπίτι του

Η κα Μπαρδάνη στάθηκε, ιδιαίτερα, στην έρευνα που διεξήχθη από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στους χώρους κατοικίας στη χώρα μας. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 1.600 άτομα και εξετάστηκε πλήθος παραμέτρων, που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία του κοινού για έκτακτες καταστάσεις κινδύνου. Ενδεικτικά, είναι χαρακτηριστικό, ότι λιγότεροι από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν στο σπίτι τους πυροσβεστήρα.

Πηγή : www.dikaiologitika.gr