Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες που ασχολούνται με τη διακίνηση φορτίων, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να φορτώνουν, να εκφορτώνουν και να μεταφέρουν με ασφάλεια, σύμφωνα με τα  διεθνή πρότυπα φορτία.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε οδηγούς, συνοδηγούς φορτηγών, οδηγούς clark (περονοφόρων), εργοδηγούς, αποθηκάριους, τεχνικούς ασφαλείας και γενικά όσους εμπλέκονται στην φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά φορτίων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Πρακτικές ασφαλούς φόρτωσης
 • Επιλογή οχήματος – Χωροθέτηση φορτίου
 • Σημεία αγκύρωσης φορτίου, κεφαλές πλατφόρμας και εσωτερικά διαχωριστικά
 • Διαξονικά οχήματα (επίπεδα/ανατρεπόμενα). Τριαξονικά και τετραξονικά οχήματα
 • Τρέιλερ
 • Εξοπλισμός ασφάλισης φορτίου (γενικές απαιτήσεις)
 • Εξοπλισμός συγκράτησης με δέσιμο
 • Κάλυψη φορτίου με φύλλα
 • Δικτυωτά (σκοινιά, τριχιές, άγκιστρα)
 • Μπλοκάρισμα, σφήνες
 • Οργάνωση φορτίου στο όχημα (κουτιά, σακιά, χύδην τούβλα, μικτά φορτία, παλέτες, πλαστικά υλικά συσκευασίας, δεμάτια, μεταλλικά φορτία μεγάλου μήκους, κομμάτια ή εξαρτήματα, ρολά, καρούλια, coils οριζόντια ή κάθετα, χονδρόσυρμα σε coils, χυτά και φορτία μεγάλων διαστάσεων
 • Οχήματα για σκραπ μέταλλα
 • Οχήματα με πλευρικές κουρτίνες
 • Μεταφορά μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων
 • Μεταφορά χάλυβα για την ενίσχυση μπετόν και ανάμικτων φορτίων χάλυβα
 • Μεταφορά φορτίων ξύλου
 • Μεταφορά  φορτίων σε παλέτες
 • Μεταφορά φύλλων γυαλιού
 • Containers
 • Τροχήλατος  εξοπλισμός εργοστασίου
 • Μεταφορά  επικίνδυνων φορτίων κατά ADR
 • Κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οδικής συμπεριφοράς
 • Διοικητικά μέτρα – πρόστιμα
 • Πρότυπο ΕΝ 12195 (Ιμάντες συγκράτησης, αλυσίδες, συρματόσχοινα)