ΑΣΚΙ Εφοριακών: Φτάνει πια με τις επιθέσεις

Με αφορµή το απαράδεκτο και ταυτόχρονα τραγικό γεγονός της επίθεσης από ελεγχόµενο σε δύο συναδέλφους – ελεγκτές της ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης στα τέλη του Ιούλη 2019,  κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, η ΑΣΚΙ Εφοριακών εκφράζει τον αποτροπιασµό της και την αµέριστη συµπαράστασή της, στους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.


Ταυτόχρονα η ΑΣΚΙ Εφοριακών κρούει για µια ακόµη φορά τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της Α.Α.∆.Ε. και του Υπο υργείου, διότι βρισκόµαστε στο ζενίθ της καλοκαιρινής περιόδου, µε πλήθος συναδέλφων να βρίσκονται στους δρόµους, µπροστάρηδες στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής.
Οι Συνάδελφοι µας συµµετέχουν στα συνεργεία ελέγχου καθηµερινά, εικοσιτέσσερις ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο.
Οι Συνάδελφοι µας αναγκάζονται να χρησιµοποιούν τα δικά τους αυτοκίνητα και υποχρεώνονται να επωµίζονται το κόστος µετακίνησης και συντήρησής τους, εις όλον.
Οι Συνάδελφοι µας έχουν ευθύνη να φέρουν εις πέρας όλες τις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί µε προτεραιοποίηση, ή να βρίσκονται στη πρώτη γραµµή την επόµενη µέρα, προκειµένου να εξυπηρετήσουν το κοινό.
Αυτοί οι Συνάδελφοι είναι που τελικά διακινδυνεύουν την σωµατική και ψυχική τους ακεραιότητα προκειµένου να νταποκριθούν µε αρτιότητα στα καθήκοντα που εντέλλονται.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν την προχειρότητα µε την οποία έχει σχεδιαστεί ο προληπτικός έλεγχος, και ότι το µόνο που ενδιαφέρει την ηγεσία–πολιτική και υπηρεσιακή – είναι να ανακοινώνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα ποσοστά παραβατικότητας ανά νοµό κλπ.
Αλήθεια ο υφυπουργός – συνάδελφος Φορολογικής Πολιτικής και ∆ηµόσιας Περιουσίας, κος Βεσυρόπουλος γιατί δεν έχει πάρει θέση ακόµη;
Σε όλους τους συναδέλφους η ΑΣΚΙ Εφοριακών θα βρίσκεται δίπλα τους, εµµένοντας στα πάγια αιτήµατά της για:
• Αλλαγή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου και επέκταση ελέγχων σε όλες τις κατηγορίες επαγγελµατιών µε έµφαση σε αυτές που συστηµατικά φοροδιαφεύγουν.
• Στοχοποίηση ελέγχων βάσει αντικειµενικών κριτηρίων.
• Την άµεση και συνεχή εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων µε σεµινάρια επιµόρφωσης σχετικά µε το ισχύουν νοµικό πλαίσιο και τις τεχνικές προληπτικού ελέγχου.
• Αξιοπρεπή αποζηµίωση για την υπερωριακή απασχόληση και χορήγησης ρεπό, όταν ο προληπτικός έλεγχος λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργίας. Η πενθήµερη εργασία ισχύει και για τους εφοριακούς
• Έγκαιρη καταβολή των εκτός έδρας εξόδων
• Να διατεθούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα σε όλες τις ∆.Ο.Υ. για τις ανάγκες των µετακινήσεων
• Να εφοδιαστούν τα συνεργεία µε υλικοτεχνική υποδοµή (laptop, tablets)
Ο εργοδότης µας, ας µας δώσει επιτέλους όλα εκείνα τα εργαλεία και εφόδια που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των ελέγχων. Σηµειωτέον, ότι ενώ ήδη ισχύει το ιδιώνυµο για την επίθεση κατά εφοριακών (µια από τις πάγιες θέσεις µας που λοποιήθηκε), απ’ ότι φαίνεται αυτό δεν είναι αρκετό για τη διασφάλιση της σωµατικής ακεραιότητας των συναδέλφων µας. Χρειάζονται και άλλα µέτρα για τη θωράκιση της ασφάλειας όλων των συναδέλφων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ µε τις επιθέσεις εναντίον των εφοριακών. Τι πρέπει να συµβεί ακόµη µέχρι να ευαισθητοποιηθεί η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία;;;;
Προτείνουµε προς το Γενικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-∆ΟΥ την διερεύνηση της συµµετοχής σε αποχή από το προληπτικό έλεγχο των συναδέλφων στις ∆ΟΥ µέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήµατά µας, µε στόχο τη διασφάλιση της σωµατικής µας ακεραιότητας.