Από την ομιλία του προέδρου του σωματείου μας Ζαρκινού Χρήστου , στην ημερίδα που διοργάνωσε το υπουργείου εργασίας για την υγιεινή και ασφάλεια .

Η κρίση επιδείνωσε σημαντικά την υγεία των εργαζομένων
Η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί στον Ελλαδικό χώρο , θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείτε πλέον από προ και κρίσης εποχή . Οι ειδικοί διαπιστώνουν κατακόρυφη επιδείνωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία , κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς την εργασιακή ανασφάλεια , της απολύσεις αλλά και την ανεργία που έχει εξουθενώσει τους εργαζόμενους .

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιδείνωση είναι
Ανταγωνισμός στον ίδιο εργασιακό χώρο
Απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων
Το εργασιακό στρες , καθώς πλέον οι ίδιοι οι εργοδότες δεν επενδύουν λόγο κόστους σε μέτρα , που θα μπορούσαν να είχαν αντιστρέψει τους όρους ασφάλεια έναντι κόστους .
Όλοι αυτοί οι παραπάνω λόγοι– Μη εκπαιδευμένο προσωπικό, εντατικοποίηση της εργασίας, ελαστικές σχέσεις εργασίας- οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα με 4 νεκρούς συναδέλφους στις 8ης Μαΐου 2015 στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου.
Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων , λόγο κατάρρευσης επιχειρήσεων , αλλά και των απολύσεων φαίνεται από την άλλη , να οδηγεί σε μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων , πράγμα τέλειός αναληθές καθώς πλέον πολλά από τα εργατικά ατυχήματα δεν δηλώνονται από τους εργοδότες όπως και η αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας .
Όλα τα στοιχεία είναι ανησυχητικά ως προς τις «εκπτώσεις» που επέφερε η οικονομική κρίση στη διασφάλιση των συνθηκών υγείας στους εργασιακούς χώρους, αλλά και ως προς τις παθήσεις που προκαλεί το εργασιακό άγχος στους ανέργους αλλά και στους εργαζόμενους, σε μια εποχή που-κατά σχήμα οξύμωρο-η εξασφάλιση εργασίας είναι η πρώτη προτεραιότητα για την διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Από την πλευρά των εργαζομένων πρέπει να υπάρχει μία εργασιακή κουλτούρα , να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι πόσο σημαντικές είναι οι εκλεγμένες επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας , όπως και οι ίδιοι οι εκλεγμένοι σε αυτές τις επιτροπές να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους που είναι εξίσου σημαντικός όσο ο ρόλος των σωματείων .
Εργασιακή κουλτούρα λοιπόν σε όλους τους εργαζόμενους που θα πρέπει να αναφέρουν τις περιπτώσεις όπου κινδυνεύουν ή αισθάνονται ότι κινδυνεύουν .
Οι υπάρχουσες επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας να είναι ενημερωμένες πλήρως και να πράττουν στο έπακρο όλες της αρμοδιότητές τους και φυσικά να διεκδικούν ασφαλέστερους όρους εργασίας και λήψη όλων των μέτρων προστασίας όπως επίσης και τα συνδικάτα να βάλουν πολλή ψηλά στην ατζέντα , της δραστηριότητες τους τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας και να μην το κάνουν ευκαιριακά μετά από κάθε ατύχημα .
Οι στόχοι οι δικοί μας αλλά και της επιχείρησης πρέπει να είναι το να γυρνάμε όλοι στα σπίτια μας , όχι μόνο νούμερα .