ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το σωματείο μας δίνει συνεχείς αγώνες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ώστε οι εργολαβικοί να μην είναι β κατηγορίας εργαζόμενοι. Οι αγώνες μας πετυχαίνουν , καθώς μια σειρά από αιτήματά μας γίνονται δεκτά από τη διοίκηση της εταιρείας.

Κατώτατος μισθός : Θεσπίζεται κατώτατος μισθός 40 ευρώ καθαρά ημερομίσθιο στους εργολαβικούς συναδέλφους στην εταιρεία Παπανικολάου στις εγκαταστάσεις Ελευσίνας και Ασπροπύργου από τον μήνα Ιούλιο .
Bonus : θα δοθεί bonus στους εργολαβικούς συναδέλφους στα τέλη Ιουνίου , η μορφή και το ποσό θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών .
39ωρο : Από αρχές Ιουλίου όλοι οι πρωινοί συνάδελφοι στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων την ημέρα Παρασκευή θα σχολάνε στις 14:00 , αφορά και τους ωρομίσθιους χωρίς να τους κόβονται χρήματα . Πέραν από της 14:00 , η ώρα θα θεωρείται υπερωριακή .

Επίσης βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για :

Υποχρεωτική αργία την ημέρα της Αγίας Σωτήρας : Θα δίνεται αργία όπως στο μόνιμο προσωπικό , και όχι άδεια που υποχρεώνουν πολλές εργολαβικές εταιρείες .
Αυξήσεις στην εταιρεία Δέδας : Θα δοθούν αυξήσεις με τον τρόπο που δόθηκαν και στο παρελθόν , οι αυξήσεις θα αφορούν και το μηχανολογικό κομμάτι που έχει αναλάβει ο εργολάβος καθώς και στους συναδέλφους στην DIAXON.
Αυξήσεις στην εταιρεία Χατζηγεωργίου .
Μονιμοποιήσεις συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες : βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση και συζήτηση όπου περιμένουμε η εταιρεία να μας παρουσίασή το τελικό σχέδιό της .
Συνάδελφοι στο θέμα των μονιμοποιήσεων πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σοβαροί , εμείς εμπόριο ελπίδας δεν θα κάνουμε . Το σωματείο μας είναι εγγυητής και ο κατεξοχήν συνομιλητής με την επιχείρηση για όλα τα θέματα των εργολαβικών που αφορούν και τις μονιμοποιήσεις .
Οι νίκες ανήκουν στους ίδιους τους εργολαβικούς εργαζομένους και όχι σε αυτόκλητους σωτήρες και μεσάζοντες .