ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας συμπαραστέκεται και στηρίζει τον αγώνα του Σωματείου μέλους μας «Σωματείο Εργαζομένων σε Εργολάβους στις Επιχειρήσεις Πετρελαιοειδών Φυσικού Αερίου και Χημικής Βιομηχανίας (ΣΕΕΕΠΦΧ) .

Αγώνα για αξιοπρεπείς μισθούς και μονιμοποίηση με πλήρη εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες .
Καλούμε την Διοίκηση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ να προχωρήσει άμεσα στην ικανοποίηση των αιτημάτων του Σωματείου μέλους μας .