ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ MOTOR OIL

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Το σωματείο εργαζομένων της ΜΟΤΟΡ-ΟΙΛ στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των Συναδέλφων εργολαβικών στα ΕΛΠΕ .

Τα δικαιώματα και το εργασιακό καθεστώς πρέπει να συμβαδίζουν με τις εργασιακές συνθήκες και τον όγκο της εργασίας