ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ (ΠΕΠΕΚΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΜΑΣ

Η ΠΕΠΕΚΟ είναι αλληλέγγυα στον αγώνα των εργολαβικών συναδέλφων στον όμιλο και στα αιτήματά τους για σταθερή εργασία με αξιοπρεπείς όρους σε συνθήκες ασφάλειας.

Πέραν τον γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλοι σ\οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι μας εργαζόμενοι στις εργολαβικές εταιρείες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με εργοδοτικές προκλήσεις και αυθερεσίες
Είμαστε δίπλα σε όλους τοις εργαζόμενους συναδέλφους που είναι αποδέκτες της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και καλούμε τις εργολαβικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια να πράττουν το αυτονόητο, να συμμορφωθούν με την νομιμότητα και να προβούν σε συνεννόηση με τα σωματεία στην επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν.
Στηρίζουμε τα πάγια αίτηυα τους για .
• Υπογραφή συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου για όσους συναδέλφους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
• Να δοθεί τέλος στις εργολαβικές αυθαιρεσίες.
• Να δοθεί τέλος στις ελαστικές μορφές εργασίας και στην υποχρεωτική άδεια 45 ήμερων μετά από τρεις ανανεώσης συμβάσεως ορισμένου χρόνου,
• Να δοθεί τέλος στη απλήρωτη, αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. να αποκατασταθεί η ασφαλιστική κάλυψη από 101 μεικτά σε 106 βαρέα ανθυγιεινά όπου προβλέπει η νομοθεσία.
• Άμεση καταβολή των επιδομάτων βάρδιας , γάμου , ανθυγιεινής εργασίας και αναγνώριση τριετιών,
• Αυξήσεις στα κατώτατα ημερομίσθια ανάλογα με την ειδικότητα.
Ο αγώνας εργολαβικών συναδέλφων μας είναι αγώνας που μας αφορά όλους τους εργαζόμενους στον Κλάδο μας για τα δικαια αιτήματά τους.
«Ή ΟΛΟΙ MAZΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ Ή ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΘΑ ΗΤΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ».