ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΕΠ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΒΕΘ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Τελευταίο χρονικά δείγµα της συνεχιζόµενης αυθαιρεσίας, µερικών ευτυχώς,
εργολάβων και «επιστατών» τους, αποτελεί ο ξυλοδαρµός στις ΒΕΘ µέλους του
Σωµατείου των Εργολαβικών συναδέλφων µας, που τόλµησε να ασκήσει το
συνταγµατικά κατοχυρωµένο του δικαίωµα στην εκπροσώπηση και τη δηµοκρατία.

Καταδικάζουµε απερίφραστα πρακτικές αλλά και λογικές οι οποίες µας οδηγούν
σε χρόνους σκοτεινούς και καταδικασµένους στη συνείδηση του κάθε Έλληνα πολίτη.
Καλούµε τη ∆ιοίκηση των ΕΛΠΕ να λάβει άµεσα µέτρα και να χτυπήσει στη
ρίζα τους τέτοιες νοσηρές και επικίνδυνες νοοτροπίες.
Τέλος, στέλνουµε µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση, πως παραµένουµε
συστρατευµένοι µε όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας και
απέναντι σε κάθε λογική ή πρακτική εργοδοτικής τροµοκρατίας, που επιδιώκει να
εκφυλίσει το σεβασµό απέναντι στους δηµοκρατικούς θεσµούς που µε τόσο κόπο,
αγώνα και θυσίες ο ελληνικός λαός έχει κατακτήσει.