ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε)ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στο «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο» που τέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή προς διαβούλευση, εισάγονται ένα πλήθος εξαιρέσεων από την εφαρμογή των Όρων Εθνικών Κλαδικών ή Ομοιοεπαγγελματικών Συλλογικών Ρυθμίσεων με ευρύτατες εφαρμογές που αφορούν τον κώδικα του Συλλογικού και Ατομικού Εργατικού Δικαίου , όπως επίσης και σημαντικά ζητήματα της συνδικαλιστικής δράσης.

Παρότι στο «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο» καταγράφονται οι προθέσεις για την θωράκιση των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων εντούτοις όμως στην πράξη γίνεται το αντίθετο, που οδηγεί με βεβαιότητα στην κατάργηση των Κλαδικών και Ομοιοεπαγγελματικών Συμβάσεων.

Επίσης οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται ως πρόσθετες υποχρεώσεις καθιστούν ουσιαστικά ανενεργό τον ΟΜΕΔ απαξιώνοντας ίσως το πλέον κρίσιμο εργαλείο των εργαζομένων για την επίτευξη Συλλογικών Συμφωνιών.

Σε μια χώρα που μόλις εξέρχεται από μια 10ετη εκτεταμένη κρίση, θα περίμενε κανείς να υπάρχουν βελτιωτικές κινήσεις για την εφαρμογή των Κλαδικών Συμβάσεων χωρίς την ανάγκη γνωμοδότησης του ΑΣΕ.

Αντιθέτως, βάσει των νέων μέτρων δρομολογείται η επιστροφή στο παλιό καθεστώς κήρυξης υποχρεωτικών ΣΣΕ για όλον τον κλάδο από το εκάστοτε Υπουργείο Εργασίας.

ΠΟΕ απορρίπτει αυτές τις αναχρονιστικές και αντεργατικές λογικές και απαιτεί :

    • Την καθολική επαναφορά των Κλαδικών Συμβάσεων χωρίς προαπαιτούμενα και αστερίσκους.
    • Το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ

 

  • Την κατάργηση των Ενώσεων Προσώπων και της δυνατότητας τους να υπογράφουν Επιχειρησιακές Συμβάσεις σε βάρος των εργαζομένων

 

  • Την επέκταση των Κλαδικών ΣΣΕ

 

  • ΠΟΕ ανταποκρινόμενη θετικά στο κάλεσμα της ΓΣΕΕ για την ανάληψη πρωτοβουλιών και αγωνιστικών δράσεων , θα προχωρήσει σε συνεδρίαση του ΔΣ την Παρασκευή 20/9/2019 για να αποφασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις για την Τρίτη 24/9/2019, σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αποσύρει τις ρυθμίσεις που πλήττουν τους εργαζόμενους .