ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΟΕ) ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η νέα Εταιρεία ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ που ανέλαβε τη σίτιση των Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη ή δεν υπολόγισε σωστά την οικονομική προσφορά της προς τα ΕΛΠΕ (αν και τρίτη μειοδότρια με ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους από την CATERING SPECIAL που απεχώρησε ) και θεωρεί ότι με την περικοπή των 200,00 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο σε σύνολο 20 περίπου που εργάζονται έως τώρα θα ανταπεξέλθει, ή ευθύς εξ αρχής θέλει να δείξει το πρόσωπο ενός στυγνού εργοδότη.

Δικαίωμα της αναφαίρετο η πρόσληψη ατόμου – ατόμων που θεωρεί ότι θα τη βοηθήσουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συμφωνίας, δικαίωμά μας μαζί με το Σωματείο των εργολαβικών να υπερασπιστούμε θέσεις εργασίας και μισθούς συναδέλφων που εργάζονται στα συγκεκριμένα πόστα επί σειρά ετών.

Καλούμε την εταιρεία ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ να προχωρήσει άμεσα

1) στην επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων μας
2) την επαναφορά της μισθοδοσίας στα επίπεδα που είχε η προηγούμενη εταιρεία
CATERING SPECIAL