ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΓΙΑ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συνάδελφοι , συναδέλφισσες
Κατόπιν κατάθεσης του αιτήματος μας για να χαρακτηριστεί η 6η Αυγούστου ημέρα αργίας και για τους εργολαβικούς εργαζόμενους, η Διοίκηση των ΕΛΠΕ αρνήθηκε να το κάνει δεκτό.

Με τον τρόπο αυτό κάνει ξεκάθαρο προς εμάς τη μεροληψία της, υπέρ των μόνιμων εργαζομένων, δείχνοντας μας το ανάλγητο πρόσωπο της εργοδοσίας. Φαίνεται πως οι εργολαβικοί εργαζόμενοι μικρή αξία έχουν για τη σημερινή Διοίκηση , με αποτέλεσμα να πατά σε δύο βάρκες καταπατώντας δικαιώματα και παροχές και τέμνοντας τη ζυγαριά της προστασίας της σε δυνάμεις που θα της εξασφαλίσουν τα δυνατότερα πολιτικά οφέλη. Τα κεκτημένα και τα δικαιώματα των εργατών όμως, δεν μπαίνουν στο ζύγι της μικροπολιτικής κανενός. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το επιτρέψουμε.
Καταγγέλλουμε την άνιση μεταχείριση των εργαζομένων των ΕΛΠΕ από τη σημερινή Διοίκηση .
Διεκδικούμε ίσα δικαιώματα και ισάξια αντιμετώπιση με τους μόνιμους εργαζομένους
Όποιος θεωρεί το εργολαβικό προσωπικό κατώτερο των περιστάσεων, θα μας βρει μπροστά του. Αν μας διαχωρίζουν τα συμφέροντά σας, μας ενώνουν τα δικά μας.