ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2023 ΓΙΑ ΔΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΠΟΕ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συναδέλφισσες-οι,

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών του Σωματείου για όλα τα όργανα.

  1. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Ευρέθησαν τα ακόλουθα ψηφοδέλτια :

Έγκυρα : 300

Άκυρα : 1

Λευκά : 1

Σύνολο : 302

       Β) Για την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ευρέθησαν τα ακόλουθα ψηφοδέλτια :

Έγκυρα : 300

Άκυρα : 1

Λευκά : 1

Σύνολο : 302

 

       Γ) Για την εκλογή Αντιπροσώπων στην ΠΟΕ

Ευρέθησαν τα ακόλουθα ψηφοδέλτια :

Έγκυρα : 297

Άκυρα : 5

Λευκά : 0

Σύνολο : 302

        Δ) Για την εκλογή Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Ευρέθησαν τα ακόλουθα ψηφοδέλτια :

Έγκυρα : 241

Άκυρα : 1

Λευκά : 0

Σύνολο :242

        Ε) Για την εκλογή Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ευρέθησαν τα ακόλουθα ψηφοδέλτια :

Έγκυρα : 58

Άκυρα : 1

Λευκά : 0

Σύνολο : 59

Σύμφωνα με την σειρά αναγραφής τους στα ψηφοδέλτια οι υποψήφιοι πήραν τις παρακάτω ψήφους:

Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο

MARKU ARBEN με ψήφους 2

ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ με ψήφους 201

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ψήφους 3

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΙΟΣ με ψήφους 2

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ψήφους 11

ΓΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ψήφους 210

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ψήφους 62

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 225

ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ με ψήφους 201

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 51

ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ψήφους 11

ΚΟΤΛΙΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ με ψήφους 214

ΛΑΜΠΡΟΥ ΗΛΙΑΣ με ψήφους 17

ΜΠΟΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ με ψήφους 44

ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ με ψήφους 61

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ψήφους 20

ΠΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ψήφους 222

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ψήφους 211

ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ψήφους 215

ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με ψήφους 51

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ψήφους 206

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με ψήφους 2

ΦΟΥΦΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ψήφους 47

ΧΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 15

Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ψήφους 244

ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ με ψήφους 250

ΜΠΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ψήφους 250

Γ) Για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΟΕ

MARKU ARBEN με ψήφους 4

ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ με ψήφους 226

ΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ψήφους 47

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ψήφους 8

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΙΟΣ με ψήφους 5

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ψήφους 119

ΓΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ψήφους 210

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ψήφους 67

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ με ψήφους 53

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 257

ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ με ψήφους 211

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 48

ΚΟΤΛΙΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ με ψήφους 216

ΜΠΟΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ με ψήφους 47

ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ με ψήφους 49

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ψήφους 206

ΠΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ψήφους 258

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ψήφους 217

ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με ψήφους 92

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με ψήφους 2

ΦΟΥΦΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ψήφους 41

ΧΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 216

Δ) Για την εκλογή αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

MARKU ARBEN με ψήφους 1

ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ με ψήφους 7

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ψήφους 4

ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΒΑΙΟΣ με ψήφους 1

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ψήφους 187

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ψήφους 38

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ με ψήφους 25

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 206

ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ με ψήφους 154

ΚΑΡΕΓΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ με ψήφους 4

ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ψήφους 183

ΚΟΤΛΙΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ με ψήφους 23

ΛΑΜΠΡΟΥ ΗΛΙΑΣ με ψήφους 179

ΜΠΟΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ με ψήφους 20

ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ με ψήφους 47

ΠΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ψήφους 206

ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ψήφους 188

ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με ψήφους 21

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με ψήφους 6

ΦΟΥΦΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ψήφους 27

ΧΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 21

Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : με ψήφους 39

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : με ψήφους 19

Επομένως, με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα εκλέγονται οι κάτωθι αναφερόμενοι, ήτοι :

  1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας οι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 225

ΠΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ψήφους 222

ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ψήφους 215

ΚΟΤΛΙΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ με ψήφους 214

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ψήφους 211

ΓΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με ψήφους 210

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ψήφους 206

ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ με ψήφους 201

ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ με ψήφους 201

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ψήφους 62

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 51

ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με ψήφους 51

Β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

-εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας οι :

ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ με ψήφους 250

ΜΠΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ψήφους 250

ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ψήφους 244

Γ) Για τους Αντιπροσώπους στην ΠΟΕ

-εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας οι:

ΠΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            με ψήφους    258

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους    257

ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                     με ψήφους    226

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           με ψήφους    217

ΧΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους    216

ΚΟΤΛΙΔΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ                     με ψήφους    216

ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ                          με ψήφους    211

ΓΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      με ψήφους    210

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ           με ψήφους     206

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         με ψήφους     119

Δ) Για τους Αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

– εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας οι:

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με ψήφους 206

ΠΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ψήφους 206

ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ψήφους 188

ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με ψήφους 187

ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με ψήφους 183

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΗΛΙΑΣ με ψήφους 179

ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ με ψήφους 154

Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : με ψήφους 39

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : με ψήφους 19