Ανακοίνωση ΣΕΕΕΠΦΧ για Πολυτεχνείο 2023

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το ’73 υπήρξε έκφραση κοινωνικών διεκδικήσεων και καταλύτης ιστορικών εξελίξεων.

Σαράντα οκτώ χρόνια μετά, τα μηνύματα της εξέγερσης αποτελούν στάση ζωής, διαμορφώνουν την πολιτική επιταγή για ∆ημοκρατία και Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και συνθέτουν τα σύγχρονα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Το ΣΕΕΕΠΦΧ θεωρώντας πως η παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου αποτελεί μια διαρκή διακήρυξη ελευθερίας, πολύτιμη και αναγκαία σε κάθε περίοδο, συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης και εκφράζει τον βαθύ σεβασμό του σε όσους διακινδύνευσαν ή έχασαν την ίδια τους τη ζωή για να αποκατασταθεί η ∆ημοκρατία στην Ελλάδα.

«Εδώ Πολυτεχνείου κραυγή καλούν το Χρέος κι η Τιμή Λαέ μας, βοήθα τα παιδιά. Ο αγώνας για τη Λευτεριά..»

ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ μέσα σε κάθε ∆ημοκράτη Αγωνιστή! Το Πολυτεχνείο δεν είναι γιορτή. Ήταν

εξέγερση και πάλη λαική. Το Πολυτεχνείο ανήκει στην ∆ημοκρατία!