Ανακοίνωση για το Πολυτεχνείο

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το ’73 υπήρξε έκφραση κοινωνικών διεκδικήσεων και καταλύτης ιστορικών εξελίξεων. Σαράντα οκτώ χρόνια µετά, τα µηνύµατα της εξέγερσης αποτελούν στάση ζωής, διαµορφώνουν την πολιτική επιταγή για ∆ηµοκρατία και Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και συνθέτουν τα σύγχρονα αιτήµατα της ελληνικής κοινωνίας.

 

Το ΣΕΕΕΠΦΧ θεωρώντας πως η παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου αποτελεί µια διαρκή διακήρυξη ελευθερίας, πολύτιμη και αναγκαία σε κάθε περίοδο, συµµετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης και εκφράζει τον βαθύ σεβασµό του σε όσους διακινδύνευσαν ή έχασαν την ίδια τους τη ζωή για να αποκατασταθεί η ∆ηµοκρατία στην Ελλάδα.

 

«Εδώ Πολυτεχνείου κραυγή

καλούν το Χρέος κι η Τιµή

Λαέ µας, βοήθα τα παιδιά.

Ο αγώνας για τη Λευτεριά..»

ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ µέσα σε κάθε ∆ηµοκράτη Αγωνιστή! Το Πολυτεχνείο δεν είναι γιορτή. Ήταν εξέγερση και πάλη λαική. Το Πολυτεχνείο ανήκει στην ηµοκρατία!