Ανακοίνωση για Αρχαιρεσίες ΣΕΕΕΠΦΧ

Συναδέλφισσες-οι,

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση του Σωματείου για την ανακοίνωση των αρχαιρεσιών και την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11-12-13 Σεπτεμβρίου 2023  θα  πραγµατοποιηθούν  οι  Αρχαιρεσίες  του  Σωµατείου  µας.

Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

-Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στα διυλιστήρια Ασπροπύργου 07:00-15:00 (Παλαιό Διοικητήριο)

-Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 Διυλιστήρια Θεσσαλονίκης & Διυλιστήρια Ελευσίνας 07:00-15:00 (Σωματείο ΠΕΣΥ και γραφεία ΠΣΕΕΠ ΒΕΕ)

-Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 Κεντρικά Γραφεία Μαρούσι 11:00-14:00 (αίθουσα 9)

Στις αρχαιρεσίες ψηφίζουμε για τους εκπροσώπους σε:

-Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΕΕΠΦΧ

-Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ)

-Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας (ΕΚΕΔΑ)

-Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ)

-Εξελεγκτική Επιτροπή

Για να ψηφίσετε είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα σας-Διαβατήριο ώστε να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας.

Καλούµε  όλους  τους  συναδέλφους  να  συµµετέχουν  µαζικά  στις παραπάνω  διαδικασίες,  όπου  θα αναδειχθούν  τα  νέα  όργανα  του  Σωµατείου.